Vinter - Nivå 1 - Leseforståelse - lesekort og tegnekort

Å lese handler om å forstå. Man skal avkode, ha forståelse for fonologi og ortografi, kunne ord og begreper, plassere teksten i en ytre kontekst – og mestre alt dette samtidig. God lesing handler ikke bare om tempo eller å hente ut biter av informasjon, man må også forstå innholdet og kunne anvende det videre. Det kan være krevende å lese ord riktig og forstå språket mens man har en god flyt. Serien med leseforståelsesarbeid fra Malimo er laget med tanke på dette. Serien skal spenne fra helt korte og enkle setninger, til lengre og mer komplekse avsnitt. Formålet er å ha støttemateriell i alle faser av leseutviklingen slik at man kan holde fokuset på leseforståelse både i begynneropplæringen, i ordinær leseopplæring og i «den andre leseopplæringen»

  • Digitalt
  • Bokmål
  • Engelsk
  • Nynorsk
  • 65 kr

Har du kjøpt dette produktet tidligere?

Dersom du har kjøpt dette produktet tidligere vil du finne det inne på min.malimo.no (alt digitalt materiell du har tilgang til samles der).

Å lese handler om å forstå. Man skal avkode, ha forståelse for fonologi og ortografi, kunne ord og begreper, plassere teksten i en ytre kontekst – og mestre alt dette samtidig. God lesing handler ikke bare om tempo eller å hente ut biter av informasjon, man må også forstå innholdet og kunne anvende det videre. Det kan være krevende å lese ord riktig og forstå språket mens man har en god flyt. Serien med leseforståelsesarbeid fra Malimo er laget med tanke på dette. Serien skal spenne fra helt korte og enkle setninger, til lengre og mer komplekse avsnitt. Formålet er å ha støttemateriell i alle faser av leseutviklingen slik at man kan holde fokuset på leseforståelse både i begynneropplæringen, i ordinær leseopplæring og i «den andre leseopplæringen»

Dette temaet inneholder:

  • 40 leseforståelseskort med påstander og enkle setninger på norsk
  • 40 leseforståelseskort med påstander og enkle setninger på engelsk
  • 40 tegnekort, tegn etter leseforståelse på norsk
  • 40 tegnekort, tegn etter leseforståelse på engelsk

Alle kortene fås på bokmål. nynorsk og engelsk.

Det finnes en åpen og voksende samlepakke med alle leseforståelseskort nivå 1 her!

Materiellet på Malimo.no er merket med digitalt eller fysisk, og storparten er digitalt. Det betyr at du laster det ned til din datamaskin og skriver ut etter behov. Du kan også bruke materiellet digitalt, for eksempel med nettbrett og apper som Book Creator, Showbie etc. Har du noen tekniske eller praktiske spørsmål finner du ofte stilte spørsmål og svar her. Merk at nedlastingene er zip-filer (komprimerte mapper) som bør pakkes ut før du skal bruke filene. Selve materiellet er som regel PDF-filer som bør åpnes i Adobe Reader (gratis standardprogram) for korrekt utskrift.

Når du handler opplegg gjennom din egen bruker får du en personlig lisens. Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, samt med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. Ikke verst!

Ekstra lisenser kjøper dere hvis du skal dele materiellet med andre. Ønsker kollegaen din å ha nedlastingen på sin egen bruker må de kjøpe lisensen selv. Hvis du eller kollegaen din vil vippse meg for en ekstra lisens er det helt greit. Da kan dere vippse til 99199.

Ved spørsmål kan du sende meg en e-post på marenlm@malimo.no – eller en melding på Facebook!

Det du ikke kan gjøre er å dele opplegget med andre (uten en ekstra lisens per person), sende det til noen, legge det ut på nettet (gjelder også skolens læringsportal). Dette er det samme som å stjele, og det ville ingen av oss gjort ellers heller. Akkurat som andre som lager ting, for eksempel artister som lager musikk og designere som lager strikkemønster, er jeg avhengig av at du støtter arbeidet mitt for å kunne fortsette. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som velger å gjøre det rette og betaler for rett antall lisenser! Jeg vet du er en av dem, så tusen, tusen takk!