Ett tema - flere spill: Brøk

I serien «Vi spiller» finnes det spillopplegg som alle går under betegnelsen Ett tema – flere spill. I denne pakken får du flere ulike spill knyttet til brøksom tema! Alle spillene kommer på nynorsk og bokmål.

 • Digitalt
 • 75 kr

Har du kjøpt dette produktet tidligere?

Dersom du har kjøpt dette produktet tidligere vil du finne det inne på min.malimo.no (alt digitalt materiell du har tilgang til samles der).

I serien «Vi spiller» finnes det spillopplegg som alle går under betegnelsen Ett tema – flere spill. I denne pakken får du flere ulike spill knyttet til brøksom tema! Alle spillene kommer på nynorsk og bokmål.


• Brøkspill

Brøkspillene har forklaringer på selve brettet. Skriv dem ut, laminer og bruk mange ganger.
  • Trill og lag en hel; Her trenger elevene en brettet papirterning (følger med). De skal trille og ut i fra brøken de får finne veien videre. Hvilken brøk på brettet er den første som sammen med det de trillet blir en hel? Dit skal eleven flytte. De blir gjort oppmerksomme på at brøker kan forkortes slik at de får samme nevner og kan legges sammen. Førstemann som kommer til mål vinner!
  • Trill og finn et par; Dette spillebrettet må brukes sammen med kortene Finn et kort som tilsvarer brøken du skal flytte til. Hvis du finner riktig kort kan du flytte brikken din. Lander du på en glad ape får du trille på nytt. Lander du på en sur eller trist ape må du flytte tre plasser tilbake. Førstemann som kommer til mål vinner!

Det eneste du trenger ut over spillebrettene er noen spillebrikker. Her kan du for eksempel bruke plast- eller treknapper, eventuelt bjørnevenner, hundevenner eller minihunder. Disse fungerer utmerket som spillebrikker i tillegg til lommevenner, skrivestartere, rollespillfigurer mm.

• Bingo-spill - lage sitt eget brett.

Det ligger to sider med bingobrikkemaler i denne filen. Elevene skal klippe ut alle elementene og lime dem på sitt eget brett før dere spiller med dem. Velg om de skal få farge eller svarthvitt, og om de eventuelt skal fargelegge. Når dere er klare for å spille bruker du ett av mal-arkene for å «trekke».

• Domino-spill - tre nivå, ni spill totalt!

Dominospillene kommer i tre ulike nivå, og hvert nivå har tre utgaver:
 • Nivå 1: kun illustrerte og likeverdige brøker
 • Nivå 2: illustrerte og skriftlige brøker, annenhver
 • Nivå 3: kun skriftlige brøker

NB! Dominospillene handler om likeverdige brøker. På nivå 2 møter elevene derfor f.eks illustrert brøk 3/6, mens den skriftlige matchen står som 1/2, 6/12 osv. Dette er krevende spill og å samarbeide kan være bedre enn å spille mot hverandre.

• Memory- og par-spill - fire nivå!

Memory-spillet er laget slik at alle brøkene har en match. Det er ikke nødvendigvis slik at man må snu kortene opp ned for å spille, det kan bli i overkant krevende. Å jobbe med skriveboken, en blyant og ta litt notater mens man jobber med å finne par er en god aktivitet! Kanskje kan man bruke notatblokken mens man spiller den klassiske «memory» for å regne litt og lage seg et kart over hvor man kan finne stikk? Her er det mange måter å bruke materiellet på. Spillet kommer i fire nivå:
 • Nivå 1: Illustrerte brøker opp til sjettedeler.
 • Nivå 2: Illustrert brøk + skriftlig brøk opp til sjettedeler.
 • Nivå 3: Illustrert brøk + skriftlig brøk + desimaltall opp til sjettedeler. (tre kort i ett stikk)
 • Nivå 4: Illustrert brøk + skriftlig brøk + desimaltall + prosent opp til åttedeler (fire kort i ett stikk)

• Loop / "Jeg har... Hvem har...?" - muntlig spill

Spillet består av en serie med kort. Det første kortet er startkortet og har dette påskrevet. Spillet fortsetter ved at eleven med dette kortet leser «Hvem har …?» og teksten som står på. Eleven som har kortet som passer med denne teksten skal da si «Jeg har …» og hva kortet deres inneholder. Slik fortsetter det til man kommer rundt til siste kort. Det er to spill inkludert, ett med brøker fra todeler til og med sjudeler, og ett med brøker fra åttedeler til og med tideler.

• Brøk-kort - mange spillmuligheter!

Hovedbruksområdene for brøk-kortene er knyttet til at elevene skal utvikle en begrepsbase og en innholdsforståelse. I arbeidet deres med brøk kan dere velge blant disse settene:
  • Type 0: Disse kortene har brøk visuelt og delvis skriftlig. I motsetning til type 1 har de kun brøken skrevet ut i tekst. Dette settet med kort er best egnet sammen med spillebrettet «Trill og finn et par».
  • Type 1: Disse kortene har brøk, visuelt og skriftlig. De går fra 1/1 og hele veien opp til 10/10.
  • Type 2: Disse kortene har desimaltall og prosent. De matcher brøk-kortene (type 1). Disse har støtte for arbeid med å matche brøk, desimaltall og prosent ved at illustrasjonen av brøken er beholdt i hjørnet. Hvis du ønsker å spille uten støtte skriver du ut brøk-kortene (type 1) sammen med type 3 – desimaltall og prosent-kort uten illustrasjon.
  • Type 3: Disse bildekortene har desimaltall og prosent uten støtte for å koble tallene med riktig brøk (type 1). Hvis du ønsker at elevene skal spille med støtte i form av illustrasjon bruker du kortene fra type 1 sammen med kortene fra type 2.

• Puslespill

Puslespilloppgaver opp til og med tideler. Puslespillet består av desimaltall, prosent, brøk og illustrert brøk. Her kan det være lurt å begynne med de minste brøkene først og så utvide antallet brikker elevene har tilgjengelig etter hvert.

Materiellet på Malimo.no er merket med digitalt eller fysisk, og storparten er digitalt. Det betyr at du laster det ned til din datamaskin og skriver ut etter behov. Du kan også bruke materiellet digitalt, for eksempel med nettbrett og apper som Book Creator, Showbie etc. Har du noen tekniske eller praktiske spørsmål finner du ofte stilte spørsmål og svar her. Merk at nedlastingene er zip-filer (komprimerte mapper) som bør pakkes ut før du skal bruke filene. Selve materiellet er som regel PDF-filer som bør åpnes i Adobe Reader (gratis standardprogram) for korrekt utskrift.

Når du handler opplegg gjennom din egen bruker får du en personlig lisens. Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, samt med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. Ikke verst!

Ekstra lisenser kjøper dere hvis du skal dele materiellet med andre. Ønsker kollegaen din å ha nedlastingen på sin egen bruker må de kjøpe lisensen selv. Hvis du eller kollegaen din vil vippse meg for en ekstra lisens er det helt greit. Da kan dere vippse til 99199.

Ved spørsmål kan du sende meg en e-post på marenlm@malimo.no – eller en melding på Facebook!

Det du ikke kan gjøre er å dele opplegget med andre (uten en ekstra lisens per person), sende det til noen, legge det ut på nettet (gjelder også skolens læringsportal). Dette er det samme som å stjele, og det ville ingen av oss gjort ellers heller. Akkurat som andre som lager ting, for eksempel artister som lager musikk og designere som lager strikkemønster, er jeg avhengig av at du støtter arbeidet mitt for å kunne fortsette. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som velger å gjøre det rette og betaler for rett antall lisenser! Jeg vet du er en av dem, så tusen, tusen takk!