Kreative skrivevimpler: JUL

Formålet med skrivevimpler er rett og slett en artig innfallsvinkel til skriveopplæringen. Opplegget med julevimpler har to varianter: en «biografisk skrivevimpel» der elevene velger ut små oppgaver med ulike elementer, eller en «skrivestartervimpel» som har en lengre skriveoppgave. Dette gir rom for differensiering. Lengden på vimpelen er også med og differensierer: mye eller lite skriveplass.

 • Digitalt
 • Bokmål
 • Engelsk
 • Nynorsk
 • 60 kr

Har du kjøpt dette produktet tidligere?

Dersom du har kjøpt dette produktet tidligere vil du finne det inne på min.malimo.no (alt digitalt materiell du har tilgang til samles der).

Formålet med skrivevimpler er rett og slett en artig innfallsvinkel til skriveopplæringen. Opplegget med julevimpler har to varianter: en «biografisk skrivevimpel» der elevene velger ut små oppgaver med ulike elementer, eller en «skrivestartervimpel» som har en lengre skriveoppgave. Dette gir rom for differensiering. Lengden på vimpelen er også med og differensierer: mye eller lite skriveplass.

Biografisk skrivevimpel

Elementene omhandler ting som bakgrunn, interesser, fakta, personlige betraktninger mm. Elevene kan skrive dette fra sitt eget ståsted, eller fra topperen (karakteren) sitt ståsted. I dette opplegget følger disse topperne med: julenissen, nissemor, to hjelpere, pepperkake, snømann og et reinsdyr. I malene er det for mange elementer med til å passe på en vimpel, elevene må derfor prioritere hvilke oppgaver de vil løse. Merk at elementene kommer med julefokus og med generell vinterfokus for variert bruk.

På mal-arkene er det en liten illustrasjon øverst til venstre som viser hvordan plasseringen kan være på vimpelen. Det følger med vimpel-maler. Du velger selv om du bruker kun nedre del (med spissene) eller limer sammen to maler for å få plass til flere elementer. Se eksempelbilder.

Skrivestarter-vimpel

Det følger med en skrivestarter til hver topper, men også en redigerbar fil der du kan justere oppgaven etter ønsket innhold. Som vist på bildet til høyre kan man lime sammen to skriveark (stilet med topperen) for lang plass, eller man kan lime topperen rett på den nederste vimpelen for kortere plass. Det samme gjelder biografivimpelen vist til venstre i bildet. Velg oppgavetype og lengde ut i fra elevens utgangspunkt for en mest mulig motiverende oppgave.

 

Mål for opplegget


Målene for arbeid med opplegget er å føre elevene nærmere kompetansemålene i norsk. Helt konkret jobber opplegget mot at eleven skal:

üskrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur (2.årstrinn)

  • skrive enkle beskrivende og fortellende tekster (2.årstrinn)
  • lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster (4.årstrinn)
  • Bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving (4.årstrinn)
  • skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster (4.årstrinn)
  • skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving (4.årstrinn)
  • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt (7.årstrinn)
  • skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker (7.årstrinn)
  • eksperimentere med skriving av enkle tekster på sidemål (7.årstrinn)

Målformer

Opplegget finnes på begge målformer og er organisert i hver sin fil. Begge målformer sin skrivestartere kan redigeres i den redigerbare filen. Engelsk er også lagt til etter publisering.

Materiellet på Malimo.no er merket med digitalt eller fysisk, og storparten er digitalt. Det betyr at du laster det ned til din datamaskin og skriver ut etter behov. Du kan også bruke materiellet digitalt, for eksempel med nettbrett og apper som Book Creator, Showbie etc. Har du noen tekniske eller praktiske spørsmål finner du ofte stilte spørsmål og svar her. Merk at nedlastingene er zip-filer (komprimerte mapper) som bør pakkes ut før du skal bruke filene. Selve materiellet er som regel PDF-filer som bør åpnes i Adobe Reader (gratis standardprogram) for korrekt utskrift.

Når du handler opplegg gjennom din egen bruker får du en personlig lisens. Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, samt med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. Ikke verst!

Ekstra lisenser kjøper dere hvis du skal dele materiellet med andre. Ønsker kollegaen din å ha nedlastingen på sin egen bruker må de kjøpe lisensen selv. Hvis du eller kollegaen din vil vippse meg for en ekstra lisens er det helt greit. Da kan dere vippse til 99199.

Ved spørsmål kan du sende meg en e-post på marenlm@malimo.no – eller en melding på Facebook!

Det du ikke kan gjøre er å dele opplegget med andre (uten en ekstra lisens per person), sende det til noen, legge det ut på nettet (gjelder også skolens læringsportal). Dette er det samme som å stjele, og det ville ingen av oss gjort ellers heller. Akkurat som andre som lager ting, for eksempel artister som lager musikk og designere som lager strikkemønster, er jeg avhengig av at du støtter arbeidet mitt for å kunne fortsette. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som velger å gjøre det rette og betaler for rett antall lisenser! Jeg vet du er en av dem, så tusen, tusen takk!