Sekvensoppgaver 1 - Lett blanding 1 | Vi øver-serien

Formålet med materiellet i "Vi øver”-serien er at du som lærer skal ha et enkelt og raskt alternativ/supplement til emnet dere arbeider med i læreboken. Noen elever blir kanskje raskt ferdig og trenger ekstra oppgaver, andre elever sliter kanskje med forståelse av emnet og trenger mengdetrening. I tillegg er serien laget for å kunne brukes på selvgående stasjoner. Slik kan du differensiere og gi ekstra trening til de som har behov for det, mens du har mulighet til å hjelpe flere elever.

 • Digitalt
 • Bokmål
 • Engelsk
 • Nynorsk
 • 55 kr

Har du kjøpt dette produktet tidligere?

Dersom du har kjøpt dette produktet tidligere vil du finne det inne på min.malimo.no (alt digitalt materiell du har tilgang til samles der).

Formålet med materiellet i "Vi øver”-serien er at du som lærer skal ha et enkelt og raskt alternativ/supplement til emnet dere arbeider med i læreboken. Noen elever blir kanskje raskt ferdig og trenger ekstra oppgaver, andre elever sliter kanskje med forståelse av emnet og trenger mengdetrening. I tillegg er serien laget for å kunne brukes på selvgående stasjoner. Slik kan du differensiere og gi ekstra trening til de som har behov for det, mens du har mulighet til å hjelpe flere elever.

Formålet med disse sekvenskortene og sekvensoppgavene er både muntlig og skriftlig aktivitet knyttet til å sette handlinger i rekkefølge og å gjenfortelle en historie/setting. Flere ulike sekvensfortellinger følger med i ulike varianter og i ulike nivå, for mest mulig variert bruk sammen med mange ulike elever.

En viktig ting å ha i bakhodet er at de fleste sekvensfortellingene har en logisk og entydig rekkefølge. Man står for eksempel opp av sengen før man kler på seg. Andre rekkefølger er mer åpen for tolking. Smører man brødskiven først, eller heller melk i glasset først? Jeg syns det er nyttig å arbeide med begge typer, fordi elevene får rom til å reflektere og å argumentere for synet sitt. Her er det viktig å la dem utfolde seg.

Oppgavesider

Det finnes tre ulike oppgavesider per sekvensfortelling. De representerer tre ulike nivå:
  • Nivå 1 har en utfylling av nummer etter rekkefølgen eleven mener handlingen har. Så skriver de kort ned hva hvert steg inneholder. For noen kan dette være enkeltord/stikkord, for andre lengre setninger.
  • Nivå 2 har en ordbank som er knyttet til handlingen. Eleven skriver setninger ut i fra denne. De klipper ut illustrasjonene og limer dem på i riktig rekkefølge.
  • Nivå 3 har også en klipp/lim-oppgave der elevene skal sortere handlingen. De skal lage en overskrift de mener er relevant og så skrive en oppsummering av handlingen. Nederst på arket står noen ulike kriterier for skrivingen, blant annet stor bokstav, punktum, mellomrom mm.
Se eksempelbilder på forhåndsvisningen.

Tre typer sekvenskort:

  • Type 1: To sett per ark. Skriv ut og klipp opp før bruk. Det er lurt å laminere for å kunne gjenbruke over tid. Eleven skal legge overskriftene 1-2-3-4 på bordet og plassere hendelsene i en rekkefølge de mener er logisk. Snakk om valgene deres og om det som skjer på bildene. Kan ting gjøres i andre rekkefølger også? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Type 2: Sekvenskortene på denne varianten har større kort, og kommer i ett sett per ark. I tillegg til overskriftene og sekvensene følger det med et kort med foreslåtte nøkkelord man kan bruke i dialogen. Disse kan lærer holde styr på, eller eleven kan lese dem opp.
  • Type 3: To sett per ark. Skriv ut og klipp opp før bruk. Det er lurt å laminere for å kunne gjenbruke over tid. Disse sekvenskortene er puslespill og elevene får derfor mer støtte i å finne riktig rekkefølge. Du som lærer kan også bruke denne malen som fasit på de andre oppgavene dersom de er litt tvetydige. Det er likevel viktig å være åpen for ulike tolkninger, og å høre på elevens refleksjon. Slike samtaler er gull verdt!

Materiellet på Malimo.no er merket med digitalt eller fysisk, og storparten er digitalt. Det betyr at du laster det ned til din datamaskin og skriver ut etter behov. Du kan også bruke materiellet digitalt, for eksempel med nettbrett og apper som Book Creator, Showbie etc. Har du noen tekniske eller praktiske spørsmål finner du ofte stilte spørsmål og svar her. Merk at nedlastingene er zip-filer (komprimerte mapper) som bør pakkes ut før du skal bruke filene. Selve materiellet er som regel PDF-filer som bør åpnes i Adobe Reader (gratis standardprogram) for korrekt utskrift.

Når du handler opplegg gjennom din egen bruker får du en personlig lisens. Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, samt med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. Ikke verst!

Ekstra lisenser kjøper dere hvis du skal dele materiellet med andre. Ønsker kollegaen din å ha nedlastingen på sin egen bruker må de kjøpe lisensen selv. Hvis du eller kollegaen din vil vippse meg for en ekstra lisens er det helt greit. Da kan dere vippse til 99199.

Ved spørsmål kan du sende meg en e-post på marenlm@malimo.no – eller en melding på Facebook!

Det du ikke kan gjøre er å dele opplegget med andre (uten en ekstra lisens per person), sende det til noen, legge det ut på nettet (gjelder også skolens læringsportal). Dette er det samme som å stjele, og det ville ingen av oss gjort ellers heller. Akkurat som andre som lager ting, for eksempel artister som lager musikk og designere som lager strikkemønster, er jeg avhengig av at du støtter arbeidet mitt for å kunne fortsette. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som velger å gjøre det rette og betaler for rett antall lisenser! Jeg vet du er en av dem, så tusen, tusen takk!