Samlepakke - Verdens religioner | LESEGLØD + Utforsker

DETTE ER EN SAMLEPAKKE som inneholder alle Leseglød-opplegg og Utforskeropplegg knyttet til verdensreligionene (kristendommen, islam og ramadan, hinduismen, jødedommen, buddhismen, sikhismen (kommer). Samlepakken har -30% på totalprisen av alt materiellet. Klikk deg inn på enkeltoppleggene i listen under for å se nærmere på innholdet.

 • Digitalt
 • Bokmål
 • Engelsk
 • Nynorsk
 • 1.150 kr 795 kr

Har du kjøpt dette produktet tidligere?

Dersom du har kjøpt dette produktet tidligere vil du finne det inne på min.malimo.no (alt digitalt materiell du har tilgang til samles der).

DETTE ER EN SAMLEPAKKE som inneholder alle Leseglød-opplegg og Utforskeropplegg knyttet til verdensreligionene (kristendommen, islam og ramadan, hinduismen, jødedommen, buddhismen, sikhismen (kommer). Samlepakken har -30% på totalprisen av alt materiellet. Klikk deg inn på enkeltoppleggene i listen under for å se nærmere på innholdet.

Denne samlepakken inneholder:

Hva er LESEGLØD?

LESEGLØD er en serie lesetekster der ulike tema belyses. Tekstene er differensiert i tre nivå og inkluderer arbeidsoppgaver som går på innholdsforståelse. Formålet med serien er å tilby et rikt temautvalg med en innpakning som oppleves interessant og motiverende for elevene. Serien kommer på bokmål, nynorsk og engelsk samlet i samme opplegg.

Hva er Utforskeropplegg?

I utforskeroppleggene ser man nærmere på utbredelse, religiøse ledere, religiøse bygninger, hellige steder, historiske hendelser, ritualer, høytider, leveregler, guder, religiøse skrifter, seremonier, skapelsesberetning mm.

Formålet med “Vi utforsker…”-serien er at du som lærer skal kunne tilby elevene et rammeverk for å utforske et emne nærmere. Oppleggene kan skrives ut i A3-format og brukes som veggavis/plakat i et prosjektarbeid, eller de kan skrives ut i A4-format og brukes individuelt. Lim dem inn i skriveboken eller sett dem i arbeidspermen. Alle norske opplegg kommer med begge målformer + engelsk i samme nedlasting.

Deler av opplegget har forhåndsbestemte felter som skal fylles inn, andre felter er frie og elevene får plass til å inkludere informasjon de mener er viktig. Forslag til problemstillinger er også inkludert. Disse kan brukes som et utgangspunkt. Hva ønsker man å finne ut? Hvordan kan man tilnærme seg stoffet? Elevene kan illustrere ved å tegne, eller søke etter bilder på nettet. Blanke maler er med slik at lærer kan definere hva fokuset i arbeidet skal være. 

--------------------------------------------------------

Innhold i LESEGLØD-materiellet

  • Nivådelte lesetekster, tre nivå
  • Spørsmål til hver tekst, samt skriveside
  • Forsider for utskrift med omslag
  • Faktaoversikt / faktakort
  • Oppgavekort m/fasit
  • Arbeidsoppgaver innholdsforståelse (se liste under)
  • Hentediktat alle målformer
  • Flippbok for å organisere arbeidet på en kjekk måte - på dette opplegget kommer denne i to utgaver: en med innholdsarbeid og en mer generell som gjerne brukes til å sammenligne religioner

Arbeidsoppgaver i LESEGLØD-materiellet

Disse oppgavene er faste i alle Leseglød-opplegg. Bruk eget Tekstarbeid-opplegg for arbeid med tekstene på overordnet nivå.

 • VØL-skjema: To ulike utgaver av VØL-skjema føler alle leseglød-oppleggene.
 • Oppgaver: Ordbank, refleksjonsoppgaver og Rett/galt-oppgaver for økt fokus på begreper, refleksjon og tekstforståelse.
 • Lukeord: For trening i rettskriving og identifisering av manglende lyder i enkeltord.
 • Silhuetter: Ved å bruke silhuetter kan man bidra til å øke elevens bevissthet om lydene i et ord.
 • Ordsky: Tekstskaping ut fra bestemte ord. Øving i å skrive fullstendige setninger.
 • Flippbok: Flippbøker er visuelle og komprimerte notathefter der elevene kan bearbeide og samle informasjonen de har lært i emnet.

Nivådelte lesetekster i LESEGLØD

Lesetekstene i dette opplegget er nivådelt. De har tilnærmet identisk meningsinnhold, og har en del overlappende informasjon for spirallæring. Dette betyr at det er mulig for de fleste elever å begynne på nivå A og arbeide seg videre mot nivå B og C. Her må man ta en vurdering ut fra egen elevgruppe. I utgangspunktet er tanken at alle starter på nivå A og går videre derfra. Her vil naturligvis også tiden dere har til rådighet for å arbeide med temaet spille inn. Nivåene er merket med en bokstav øverst i høyre hjørne på forsidene og nederst i venstre hjørne på sidene.

Utforskeropplegg er strukturert slik:

 • Rubrikker x 2 for vurderingsarbeid
 • Forslag til forventninger
 • Forslag til problemstillinger
 • Plakater / arbeidsark, farge og svarthvitt
 • Plakat med alle illustrasjonene - kan brukes som fremsider, farge og svarthvitt
 • Plakat med hver individuelle illustrasjon
 • Maler på arbeidsark, velg eget innhold
 • Illustrasjoner for å klippe ut og dekorere med, farge og svarthvitt

Oppleggene i "Vi utforsker..."-serien passer godt til:

 • prosjektarbeid
 • oppgaver ved stasjonsarbeid
 • samarbeidsoppgaver
 • ekstramateriell
 • lekser

NB! Denne samlepakken er voksende. Det betyr at ikke alt innhold er ferdigstilt, og vil legges til når det er klart. Det er ikke noen gitt dato på når de enkelte oppleggene vil være ferdige, så ta høyde for det ved bestilling. Les mer om voksende samlepakker her.


Materiellet på Malimo.no er merket med digitalt eller fysisk, og storparten er digitalt. Det betyr at du laster det ned til din datamaskin og skriver ut etter behov. Du kan også bruke materiellet digitalt, for eksempel med nettbrett og apper som Book Creator, Showbie etc. Har du noen tekniske eller praktiske spørsmål finner du ofte stilte spørsmål og svar her. Merk at nedlastingene er zip-filer (komprimerte mapper) som bør pakkes ut før du skal bruke filene. Selve materiellet er som regel PDF-filer som bør åpnes i Adobe Reader (gratis standardprogram) for korrekt utskrift.

Når du handler opplegg gjennom din egen bruker får du en personlig lisens. Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, samt med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. Ikke verst!

Ekstra lisenser kjøper dere hvis du skal dele materiellet med andre. Ønsker kollegaen din å ha nedlastingen på sin egen bruker må de kjøpe lisensen selv. Hvis du eller kollegaen din vil vippse meg for en ekstra lisens er det helt greit. Da kan dere vippse til 99199.

Ved spørsmål kan du sende meg en e-post på marenlm@malimo.no – eller en melding på Facebook!

Det du ikke kan gjøre er å dele opplegget med andre (uten en ekstra lisens per person), sende det til noen, legge det ut på nettet (gjelder også skolens læringsportal). Dette er det samme som å stjele, og det ville ingen av oss gjort ellers heller. Akkurat som andre som lager ting, for eksempel artister som lager musikk og designere som lager strikkemønster, er jeg avhengig av at du støtter arbeidet mitt for å kunne fortsette. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som velger å gjøre det rette og betaler for rett antall lisenser! Jeg vet du er en av dem, så tusen, tusen takk!

Forslag til deg...