Samer - nivådelte minibøker + A4-hefter

Formålet med minibokopplegget om «Urfolk: Samer» er å lære om likheter og ulikheter mellom den tradisjonelle samiske livsstilen og den moderne samiske livsstilen. Det går også an å reflektere rundt likheter og ulikheter med ikke-samiske nordmenn. Innholdet i miniboken kommer inn på: samenes bosetningsområde – Sápmi, det samiske flagget, samefolkets dag, ulike samiske språk, tradisjonell livsstil, nomadeliv i lavvo, reindrift før og nå, moderne livsstil, joik, gammel sjamanistisk religion, sjaman, runebomme, samiske folkedrakter, samiske årstider og behandlingen av samer i Norge. Noe er nevnt/informert om, mens andre emner er beskrevet i mer detalj. På grunn av behovet for å inkludere et bredt nok utvalg av informasjon har disse minibøkene fire ekstra sider. Se nærmere på opplegget på dette videoklippet. Finn også andre tips til å arbeide med samefolkets dag her!

  • Digitalt
  • Bokmål
  • Nynorsk
  • Samisk
  • 80 kr

Har du kjøpt dette produktet tidligere?

Dersom du har kjøpt dette produktet tidligere vil du finne det inne på min.malimo.no (alt digitalt materiell du har tilgang til samles der).

Formålet med minibokopplegget om «Urfolk: Samer» er å lære om likheter og ulikheter mellom den tradisjonelle samiske livsstilen og den moderne samiske livsstilen. Det går også an å reflektere rundt likheter og ulikheter med ikke-samiske nordmenn. Innholdet i miniboken kommer inn på: samenes bosetningsområde – Sápmi, det samiske flagget, samefolkets dag, ulike samiske språk, tradisjonell livsstil, nomadeliv i lavvo, reindrift før og nå, moderne livsstil, joik, gammel sjamanistisk religion, sjaman, runebomme, samiske folkedrakter, samiske årstider og behandlingen av samer i Norge. Noe er nevnt/informert om, mens andre emner er beskrevet i mer detalj. På grunn av behovet for å inkludere et bredt nok utvalg av informasjon har disse minibøkene fire ekstra sider. Se nærmere på opplegget på dette videoklippet. Finn også andre tips til å arbeide med samefolkets dag her!

Minibøkene skrives ut dobbeltsidig i A4-format, og brettes til stående bøker i A5-format. Instruksjoner for utskrift følger med. Alternativ utgave med A4-hefter følger også med.

Minibøkene kommer i to versjoner, med nivådelte lesetekster (nivå 1 og 2). Bøkene er rettet mot 3.-5.trinn, men tekstene kan passe for både yngre og eldre elever ut i fra kompetansen de har. Oppgavene ellers i minibøkene er like, og dette gir en god mulighet for differensiering. De kommer selvfølgelig både på bokmål og nynorsk.

I denne pakken vil du finne
★ 2 minibøker med to ulike nivå
★15 sider med tekst og oppgaver i hver minibok
★ Alle minibøkene i A4-hefteformat
★ Farge- og svarthvittalternativer
★ Tre tilleggsoppgaver (fargelegge samisk flagg, fargelegge samekofter og å designe en egen runebomme)
★ Bokmål og nynorsk

Merk! Behandlingen av samer i Norge er en mørk del av norsk historie, og er viktig å lære om. Hele heftet er gjennomlest av flere personer med lærerutdanning og samiske røtter. Å gjengi et så alvorlig tema på en oppsummerende måte er vanskelig, og noe jeg har gjort etter beste evne med all respekt for historien. Refleksjonsspørsmål følger med, men kan ikke erstatte en klassediskusjon og videre arbeid med tema.

Relevante kompetansemål:
Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 4.trinn:
→ Eleven skal kunne beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte fram til kristninga av samane
→ Eleven skal kunne samtale om kvifor og korleis ein feirar 17.mai og 6. februar, og fortelje om nasjonaldagane i nokre andre land
Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 7.trinn:
→ Eleven skal kunne bruke atlas, hente ut informasjon frå papirbaserte temakart og digitale karttenester og plassere nabokommunane, fylka i Noreg, dei tradisjonelle samiske områda og dei største landa i verda på kart
→ Eleven skal kunne gjere greie for hovudtrekk ved samiske samfunn i dag

Materiellet på Malimo.no er merket med digitalt eller fysisk, og storparten er digitalt. Det betyr at du laster det ned til din datamaskin og skriver ut etter behov. Du kan også bruke materiellet digitalt, for eksempel med nettbrett og apper som Book Creator, Showbie etc. Har du noen tekniske eller praktiske spørsmål finner du ofte stilte spørsmål og svar her. Merk at nedlastingene er zip-filer (komprimerte mapper) som bør pakkes ut før du skal bruke filene. Selve materiellet er som regel PDF-filer som bør åpnes i Adobe Reader (gratis standardprogram) for korrekt utskrift.

Når du handler opplegg gjennom din egen bruker får du en personlig lisens. Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, samt med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. Ikke verst!

Ekstra lisenser kjøper dere hvis du skal dele materiellet med andre. Ønsker kollegaen din å ha nedlastingen på sin egen bruker må de kjøpe lisensen selv. Hvis du eller kollegaen din vil vippse meg for en ekstra lisens er det helt greit. Da kan dere vippse til 99199.

Ved spørsmål kan du sende meg en e-post på marenlm@malimo.no – eller en melding på Facebook!

Det du ikke kan gjøre er å dele opplegget med andre (uten en ekstra lisens per person), sende det til noen, legge det ut på nettet (gjelder også skolens læringsportal). Dette er det samme som å stjele, og det ville ingen av oss gjort ellers heller. Akkurat som andre som lager ting, for eksempel artister som lager musikk og designere som lager strikkemønster, er jeg avhengig av at du støtter arbeidet mitt for å kunne fortsette. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som velger å gjøre det rette og betaler for rett antall lisenser! Jeg vet du er en av dem, så tusen, tusen takk!