Rimord - ord- og bildekort | Vi øver-serien

Formålet med bildekort i "Vi øver”-serien er at du som lærer skal ha et enkelt og raskt alternativ/supplement til emnet dere arbeider med i læreboken. Kortene er god støtte til ordinnlæring, og ikke minst muntlig aktivitet. Kortene kommer i tre varianter: bare bilde, bare ord, ord og bilde sammen.

  • Digitalt
  • Bokmål
  • Nynorsk
  • 80 kr

Har du kjøpt dette produktet tidligere?

Dersom du har kjøpt dette produktet tidligere vil du finne det inne på min.malimo.no (alt digitalt materiell du har tilgang til samles der).

Formålet med bildekort i "Vi øver”-serien er at du som lærer skal ha et enkelt og raskt alternativ/supplement til emnet dere arbeider med i læreboken. Kortene er god støtte til ordinnlæring, og ikke minst muntlig aktivitet. Kortene kommer i tre varianter: bare bilde, bare ord, ord og bilde sammen.

Les mer om konkrete arbeidsmåter for skriftlig og muntlig arbeid + spill i bloggen!

160 RIMORD:

bok, klok, krok, tok, hatt, katt, skatt, natt, kube, tube, øre, røre, spor, bror, garn, barn, konge, fjonge, ape, gape, hane, svane, glane, spane, kran, ran, man, gran, belte, smelte, pult, sult, kake, smake, bake, ake, gris, glis, pris, mais, ris, avis, is, fis, egg, skjegg, vegg, klegg, blåse, låse, drømme, svømme, sy, fly, brev, rev, brann, vann, tann mann, rose, kose, jakke, pakke, rund, hund, tær, bær, pil, bil, sil, smil, damp, svamp, kamp, ramp, stikk, musikk, ost, kost, stol, sol, våt, båt, drikke, slikke, ball, tall, kåpe, såpe, reke, peke, krone, trone, nese, nese, sopp, kopp, hopp, mopp, blå, rå, gul, kul, se, be, fe, le, fem, klem, bur, sur, føne, høne, steke, leke, hus, mus, pus, lus, brus, krus, heks, kjeks, spiller, briller, bille, trille, felle, telle, bjelle, skrelle, mel, sel, ri, si, slapp, kjapp, trapp, kvapp, fort, port, hjort, kort, frisk, fisk, bade, spade, klo, slo, dress og gress.

Ordene som er ulike i nynorskversjonen: hest, vest, sete, ete, drøyme, gløyme, fann, fall, kritt, sitt, nase, vase, tre, steike, leike, spele, fele, telje, selje, hel, gli, gjess, rein, sein og ven.

MÅL FOR ARBEIDET:

Målene for arbeid med opplegget er å føre elevene nærmere kompetansemålene i norsk og engelsk etter 2.årstrinn. Helt konkret jobber opplegget mot at eleven skal:
→ lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon
→ leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord
→ vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk
→ lese store og små trykte bokstaver

Materiellet på Malimo.no er merket med digitalt eller fysisk, og storparten er digitalt. Det betyr at du laster det ned til din datamaskin og skriver ut etter behov. Du kan også bruke materiellet digitalt, for eksempel med nettbrett og apper som Book Creator, Showbie etc. Har du noen tekniske eller praktiske spørsmål finner du ofte stilte spørsmål og svar her. Merk at nedlastingene er zip-filer (komprimerte mapper) som bør pakkes ut før du skal bruke filene. Selve materiellet er som regel PDF-filer som bør åpnes i Adobe Reader (gratis standardprogram) for korrekt utskrift.

Når du handler opplegg gjennom din egen bruker får du en personlig lisens. Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, samt med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. Ikke verst!

Ekstra lisenser kjøper dere hvis du skal dele materiellet med andre. Ønsker kollegaen din å ha nedlastingen på sin egen bruker må de kjøpe lisensen selv. Hvis du eller kollegaen din vil vippse meg for en ekstra lisens er det helt greit. Da kan dere vippse til 99199.

Ved spørsmål kan du sende meg en e-post på marenlm@malimo.no – eller en melding på Facebook!

Det du ikke kan gjøre er å dele opplegget med andre (uten en ekstra lisens per person), sende det til noen, legge det ut på nettet (gjelder også skolens læringsportal). Dette er det samme som å stjele, og det ville ingen av oss gjort ellers heller. Akkurat som andre som lager ting, for eksempel artister som lager musikk og designere som lager strikkemønster, er jeg avhengig av at du støtter arbeidet mitt for å kunne fortsette. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som velger å gjøre det rette og betaler for rett antall lisenser! Jeg vet du er en av dem, så tusen, tusen takk!