Norsk politikk - valg | Utforskeropplegg

Lær mer om norsk politikk og gjennomføring av valg med dette opplegget.

 • Digitalt
 • Bokmål
 • Engelsk
 • Nynorsk
 • 125 kr

Har du kjøpt dette produktet tidligere?

Dersom du har kjøpt dette produktet tidligere vil du finne det inne på min.malimo.no (alt digitalt materiell du har tilgang til samles der).

Lær mer om norsk politikk og gjennomføring av valg med dette opplegget.

Formålet med “Vi utforsker…”-serien er at du som lærer skal kunne tilby elevene et rammeverk for å utforske et emne nærmere. Oppleggene kan skrives ut i A3-format og brukes som veggavis/plakat i et prosjektarbeid, eller de kan skrives ut i A4-format og brukes individuelt. Lim dem inn i skriveboken eller sett dem i arbeidspermen. Dette opplegget kommer på nynorsk og bokmål, ikke engelsk.

NB! Utforskeropplegg inneholder ikke ferdige lesetekster/informasjon. Det finner du i dette LESEGLØD-opplegget: Norsk politikk.

Deler av opplegget har forhåndsbestemte felter som skal fylles inn, andre felter er frie og elevene får plass til å inkludere informasjon de mener er viktig. Forslag til problemstillinger er også inkludert. Disse kan brukes som et utgangspunkt. Hva ønsker man å finne ut? Hvordan kan man tilnærme seg stoffet? Elevene kan illustrere ved å tegne, eller søke etter bilder på nettet. Blanke maler er med slik at lærer kan definere hva fokuset i arbeidet skal være. 

INNHOLD I DENNE PAKKEN:

 • Rubrikker x 2 for vurderingsarbeid
 • Forslag til forventninger
 • Forslag til problemstillinger
 • Plakater / arbeidsark, farge og svarthvitt
 • Plakat med alle illustrasjonene - kan brukes som fremsider, farge og svarthvitt
 • Plakat med hver individuelle illustrasjon
 • Maler på arbeidsark, velg eget innhold
 • Illustrasjoner for å klippe ut og dekorere med, farge og svarthvitt
 • Blanke stemmesedler
 • Stemmesedler til 6 fiktive partier
 • Stemmesedler til eksisterende stortingspartier
 • Stemmesedlene er laget lik eksisterende stemmesedler med noen endringer, slik at elevene får en følelse av hvordan stemmesedlene ser ut og benyttes i praksis.

Oppleggene i "Vi utforsker..."-serien passer godt til:

 • prosjektarbeid som feks. å avholde valg i klasserommet. Bruk blanke stemmesedler eller fiktive partier for å skape debatt i klasserommet med påfølgende valg, eller holde valg der elevene stemmer på eksisterende partier
 • oppgaver ved stasjonsarbeid
 • samarbeidsoppgaver
 • ekstramateriell
 • lekser

Gjennomføring av valg

Vedlagt finner du ark for valgurne som du kan lime på en pappeske med hull til stemmesedlene. Det er stemmesedler med bakside. Det vil si at du må skrive ut tosidig i farge eller svarthvitt etter ønske.

Blank stemmeseddel med bakside. Her kan elevene finne på sitt eget parti og lage en stemmeseddel til bruk i fiktivt valg. Finn slagord og lag logo. 6 fiktive partier / stemmesedler som klassen kan bruke. Del inn klassen i ulike partier, la elevene finne hjertesakene sine og presentere hva de står for. Ha gjerne en politisk diskusjon der medlemmene av hvert parti må argumentere for sitt syn. Det trenger ikke være et syn de egentlig står for, men de må prøve å finne argumenter likevel og holde seg til
partiets syn. Finn slagord. Logo er allerede valgt. Eksisterende partier / stemmesedler for: Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk veenstreparti, Fremskrittspartiet, Rødt, Miljøpartiet de grønne, Senterpartiet, Kristelig folkeparti. Gjennomfør gjerne et valg med de eksisterende partiene på Stortinget.

Stemmesedlene er laget med utgangspunkt i virkelige stemmesedler med
endringer. Endring på stemmesedlene trenger ikke klassen gjøre, ved mindre
elevene har lyst. Eleven kan enkelt levere stemmeseddelen for partiet eleven
ønsker å stemme på.

Stemmeseddelen brettes slik at ingen kan se hva man stemmer på. Levere til en "funksjonær" som stempler eller signerer, og eleven leverer stemmeseddelen i valgurnen. En egen tellegruppe teller stemmer med dobbeltsjekking av lærer, og resultatet offentliggjøres. Hvilke konsekvenser får valget for samfunnet basert på de politiske sakene til partiene nå? Ta gjerne en diskusjon på dette spesielt hvis elevene lager egne politiske partier og stemmesedler i forkant.

Materiellet på Malimo.no er merket med digitalt eller fysisk, og storparten er digitalt. Det betyr at du laster det ned til din datamaskin og skriver ut etter behov. Du kan også bruke materiellet digitalt, for eksempel med nettbrett og apper som Book Creator, Showbie etc. Har du noen tekniske eller praktiske spørsmål finner du ofte stilte spørsmål og svar her. Merk at nedlastingene er zip-filer (komprimerte mapper) som bør pakkes ut før du skal bruke filene. Selve materiellet er som regel PDF-filer som bør åpnes i Adobe Reader (gratis standardprogram) for korrekt utskrift.

Når du handler opplegg gjennom din egen bruker får du en personlig lisens. Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, samt med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. Ikke verst!

Ekstra lisenser kjøper dere hvis du skal dele materiellet med andre. Ønsker kollegaen din å ha nedlastingen på sin egen bruker må de kjøpe lisensen selv. Hvis du eller kollegaen din vil vippse meg for en ekstra lisens er det helt greit. Da kan dere vippse til 99199.

Ved spørsmål kan du sende meg en e-post på marenlm@malimo.no – eller en melding på Facebook!

Det du ikke kan gjøre er å dele opplegget med andre (uten en ekstra lisens per person), sende det til noen, legge det ut på nettet (gjelder også skolens læringsportal). Dette er det samme som å stjele, og det ville ingen av oss gjort ellers heller. Akkurat som andre som lager ting, for eksempel artister som lager musikk og designere som lager strikkemønster, er jeg avhengig av at du støtter arbeidet mitt for å kunne fortsette. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som velger å gjøre det rette og betaler for rett antall lisenser! Jeg vet du er en av dem, så tusen, tusen takk!