D-lyden - Les ABC: Mini-lesekurs | Lesevinduet

Les! ABC er et mini-lesekurs for de minste elevene i grunnskolen og er inspirert av  helhet-del-helhetslesingen med ABC-fasen til Jørgen Frost og med påfølgende avkodingsoppgaver anbefalt av Vigdis Refsahl for intensive lesekurs. Målgruppen for mini-lesekurset er ikke den samme som for Lesevinduets intensive Lesekurs A og Lesekurs B.

  • Digitalt
  • Bokmål
  • Nynorsk
  • 65 kr

Har du kjøpt dette produktet tidligere?

Dersom du har kjøpt dette produktet tidligere vil du finne det inne på min.malimo.no (alt digitalt materiell du har tilgang til samles der).

Les! ABC er et mini-lesekurs for de minste elevene i grunnskolen og er inspirert av  helhet-del-helhetslesingen med ABC-fasen til Jørgen Frost og med påfølgende avkodingsoppgaver anbefalt av Vigdis Refsahl for intensive lesekurs. Målgruppen for mini-lesekurset er ikke den samme som for Lesevinduets intensive Lesekurs A og Lesekurs B.

Målgruppen for Les! ABC er ennå ikke ferdig med leseopplæringen i skolen, og passer for 1.-4.-trinnselever ut fra hvilket behov den enkelte har, og hvor langt eleven er i leseopplæringen (Opplegget passer også eldre elever som henger etter i leseopplæringen eller har utfordringer som gjør at repetisjon er viktig) Mini-lesekurset kan derfor brukes som fokuslesing for elever som enten henger etter i leseopplæringen, eller som lesing for elever som trenger utfordringer, motivasjon eller repetisjon, eller variasjon og målrettet lesetrening. Opplegget kan gjerne brukes på sterke lesere på lavere trinn, som tilpasset opplæring også for disse elevene.

Nivå 1
Denne teksten har fokusord med én enkelt stavelse. Det følger spørsmål fra teksten, enkle avkodingsoppgaver og leseøvinger. Det fokuseres på gjentakelse, rimord, beskrivelse og ulik bruk av ordet i en setning. Teksten består stort sett av énstavelsesord fra korte til litt lengre setninger.

Nivå 2
Denne teksten har fokusord med to stavelser. Det følger spørsmål fra teksten, enkle avkodingsoppgaver og leseøvinger. Det fokuseres på gjentakelse, rimord, beskrivelse og ulik bruk av ordet i en setning. Teksten inneholder færre korte ord som på nivå 1. Teksten består av én- og tostavelsesord.

Nivå 3
Denne teksten har fokusord med tre stavelser. Det følger spørsmål fra teksten, enkle avkodingsoppgaver og leseøvinger. Det fokuseres på gjentakelse, rimord, beskrivelse og ulik bruk av ordet. Teksten inneholder lengre ord enn ord på nivå 2, og lengre varierte setninger. Teksten består av én-, to- og enkelte trestavelsesord.

Hele Les ABC-serien finnes også som en samlepakke her. 

Innholdet i denne pakken er:

  • 13-14 sider lesekursleksjon med avkodingsoppgaver
  • 3 ulike nivå med egne lesetekster for hvert nivå
  • Hentediktat
  • Bokmåls- og nynorskutgave
  • Alle leksjoner har liks-beregning (lesbarhetsindeks / Vanskelighetsgrad)

OM OPPGAVENE

Les! ABC følger helhet-del-helhetslesingen med ABC-fasen til Jørgen Frost, med nivåtilpasset tekst og påfølgende avkodingsoppgaver. Hovedfokuset i leksjonene er på fokusordet i hver leksjon, som for eksempel And, Ape og Akebrett. Nivå 1 har fokus på énstavelsesord, nivå 2 har fokus på tostavelsesord og nivå 3 har fokus på trestavelsesord. A-fasen er gjennomgang av ny tekst og leseøving sammen med lærer. B-fasen går på øving av avkodingsoppgaver for å øke den språklige bevisstheten rundt ord, betydning og leseflyt. Bruk teksten aktivt og vær en god moderator for elevene. C-fasen avsluttes med at elevene leser teksten uten støtte høyt for en lærer, der læreren kan sammenligne elevens utvikling fra A-fasen til C-fasen. Det  anbefales å bevisstgjøre elevene på fremgangen de har hatt, og rose utviklingen. Det kan være fint å høre at man ikke har så mange feil i lesingen i C-fasen, sammenlignet med da teksten var helt ny i A-fasen. NB! Aldri hopp over C-fasen, da dette er en viktig fase for selvbevissthet i læringen, og at det synliggjør at det hjelper å øve på lesing. Elevene får tilbakemelding på sin tekniske leseutvikling i denne fasen, og de vil få mye glede av å se sin egen fremgang.

I tillegg er det alltid fokus på rimord, da dette er første steget i lesetrappa / Lundbergskjemaet i leseopplæringen. Klapping av stavelser, førstelyd og hvilke lyder ordene inneholder. Det er også oppgaver som tar for seg sammentrekking av lyder i ord, der eleven kan “krasje” lydene (illustrert med bil) som leseøving. 

Det er også oppgaver som går på å endre én lyd i et ord: Hva blir ordet dersom man bytter ut A med O i ordet And? = Ond.  Dette gir elevene bevissthet rundt at endring av en lyd også kan endre ordets betydning.

Selv om leksjonene ikke dekker alle typer øvinger med fonemsubtraksjon og fonemaddisjon, så anbefales det å gjøre slike øvelser på tavlen sammen med elevene. Bruk ord fra teksten og oppgavene, og lag enkle øvinger der elevene skal ta vekk en lyd, eller legge til en lyd, og videre lese de nye ordene.

Merk at ikke alle oppgaver som følger med heftet passer til alle elever. Alt avhenger av hvor eleven er i leseopplæringen, og heftet skal være representativt for trinnene i småskolen, ikke kun ett trinn. Silhuetter er et eksempel på en oppgave som ikke nødvendigvis passer for de minste elevene i leseopplæringen. Silhuetter kan ha større nytte å jobbe med for elever som leser ordbilder og kjenner igjen ordets struktur i bokstavhuset. Som lærer bør du tilpasse opplegget til hvor elevene er i sin egen leseutvikling, og det kan være lurt å øve på stavelser og feks. sammenslåing av lyder / fonologisk syntaks i forkant, og velge ut de oppgavene som elevene er kjent med og vil ha nytte av.

Om Lesevinduet

Målet med Lesevinduet er å tilby grunnskolen nivåbaserte lesehefter og ressurser innen lesing og skriving. Produktene er av god kvalitet med flott design for å motivere elevene. Ressursene er godt egnet for alle som skal drive med leseopplæring eller intensive lesekurs på småtrinnet, mellomtrinnet og u-skolen.

Materiellet på Malimo.no er merket med digitalt eller fysisk, og storparten er digitalt. Det betyr at du laster det ned til din datamaskin og skriver ut etter behov. Du kan også bruke materiellet digitalt, for eksempel med nettbrett og apper som Book Creator, Showbie etc. Har du noen tekniske eller praktiske spørsmål finner du ofte stilte spørsmål og svar her. Merk at nedlastingene er zip-filer (komprimerte mapper) som bør pakkes ut før du skal bruke filene. Selve materiellet er som regel PDF-filer som bør åpnes i Adobe Reader (gratis standardprogram) for korrekt utskrift.

Når du handler opplegg gjennom din egen bruker får du en personlig lisens. Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, samt med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. Ikke verst!

Ekstra lisenser kjøper dere hvis du skal dele materiellet med andre. Ønsker kollegaen din å ha nedlastingen på sin egen bruker må de kjøpe lisensen selv. Hvis du eller kollegaen din vil vippse meg for en ekstra lisens er det helt greit. Da kan dere vippse til 99199.

Ved spørsmål kan du sende meg en e-post på marenlm@malimo.no – eller en melding på Facebook!

Det du ikke kan gjøre er å dele opplegget med andre (uten en ekstra lisens per person), sende det til noen, legge det ut på nettet (gjelder også skolens læringsportal). Dette er det samme som å stjele, og det ville ingen av oss gjort ellers heller. Akkurat som andre som lager ting, for eksempel artister som lager musikk og designere som lager strikkemønster, er jeg avhengig av at du støtter arbeidet mitt for å kunne fortsette. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som velger å gjøre det rette og betaler for rett antall lisenser! Jeg vet du er en av dem, så tusen, tusen takk!