Leksjon 14, D-lyden - Les ABC: Monsterlesing | Lesevinduet

Les! ABC - Monsterlesing er et forkurs eller leseøving før elevene er klare til å starte med Mini-lesekurs. Les! ABC er en serie inspirert av  helhet-del-helhetslesingen med ABC-fasen til Jørgen Frost, og med påfølgende avkodingsoppgaver anbefalt av Vigdis Refsahl for intensive lesekurs. Les! ABC Monsterlesing støtter seg på nærmeste utviklingssone gjennom Lundberg-skjemaet. Tekstene har progresjon i antall stavelser og lengde på setninger for å kunne følge elevens utvikling.

  • Digitalt
  • Bokmål
  • Nynorsk
  • 65 kr

Har du kjøpt dette produktet tidligere?

Dersom du har kjøpt dette produktet tidligere vil du finne det inne på min.malimo.no (alt digitalt materiell du har tilgang til samles der).

Les! ABC - Monsterlesing er et forkurs eller leseøving før elevene er klare til å starte med Mini-lesekurs. Les! ABC er en serie inspirert av  helhet-del-helhetslesingen med ABC-fasen til Jørgen Frost, og med påfølgende avkodingsoppgaver anbefalt av Vigdis Refsahl for intensive lesekurs. Les! ABC Monsterlesing støtter seg på nærmeste utviklingssone gjennom Lundberg-skjemaet. Tekstene har progresjon i antall stavelser og lengde på setninger for å kunne følge elevens utvikling.

Målgruppen for Les! ABC - Monsterlesing er enda ikke ferdig med leseopplæringen i skolen, og passer elever i 1.-4. klasse. Monsterlesing kan brukes som fokuslesing for elever som enten henger etter i leseopplæringen, eller som lesing for elever som trenger utfordringer, motivasjon eller repetisjon, eller variasjon og målrettet lesetrening med fokus på enkeltlyder. Merk at det kan være større behov for muntlig gjennomføring med mediering av lærer underveis i dette opplegget.

Gir Monsterlesing nok utfordring i lesingen for eleven, kan det jobbes videre med dette opplegget. Blir monsterlesing for enkelt for eleven, anbefales å jobbe med Les! ABC - Mini-lesekurs. For elever som ikke får nok utfordring med Monsterlesing eller Mini-lesekurs, anbefales intensivt lesekurs A eller B.

Nivå 1
Denne teksten har fokusord med én enkelt stavelse, men med progresjon til tostavelsesord og økende tekstmengde underveis. Det følger spørsmål fra teksten, enkle avkodingsoppgaver og leseøvinger. Det fokuseres på rimord, gjentakelse og beskrivelse som bruk av sansene.

Nivå 2
Denne teksten har fokusord med to stavelser, men med progresjon til trestavelsesord med økende tekstmengde underveis og sammensatte ord. Det følger spørsmål fra teksten, enkle avkodingsoppgaver og leseøvinger. Det fokuseres på rimord, gjentakelse og beskrivelse som bruk av sansene.

Hele Les ABC-serien finnes også som en samlepakke her. 

Innholdet i denne pakken er:

  • 10-11 sider leseøving med avkodingsoppgaver
  • 2 ulike nivå med egne lesetekster for hvert nivå
  • Bokmåls- og nynorskutgave
  • Alle leksjoner har liks-beregning (lesbarhetsindeks / Vanskelighetsgrad)


OM OPPGAVENE

Les! ABC - Monsterlesing følger helhet-del-helhetslesingen med ABC-fasen til Jørgen Frost, med nivåtilpasset tekst og påfølgende avkodingsoppgaver. Leksjonene baserer seg på fokusordet og den enkelte lyden i hver leksjon, som for eksempel D-lyden med fokusordene dyr og dykker. Nivå 1 har fokus på énstavelsesord og nivå 2 har fokus på tostavelsesord. Det er kun 2 lesenivåer i Monsterlesing. A-fasen er gjennomgang av ny tekst og leseøving sammen med lærer. B-fasen går på øving av avkodingsoppgaver for å øke den språklige bevisstheten rundt ord, betydning og leseflyt. Bruk teksten aktivt og vær en god moderator for elevene. C-fasen avsluttes med at elevene leser teksten uten støtte høyt for en lærer, der læreren kan sammenligne elevens utvikling fra A-fasen til C-fasen. Det  anbefales å bevisstgjøre elevene på fremgangen de har hatt, og rose utviklingen. Det kan være fint å høre at man ikke har så mange feil i lesingen i C-fasen, sammenlignet med da teksten var helt ny i A-fasen. NB! Aldri hopp over C-fasen, da dette er en viktig fase for selvbevissthet i læringen, og at det synliggjør at det hjelper å øve på lesing. Elevene får tilbakemelding på sin status i denne fasen, og de vil få mye glede av å se sin egen fremgang.

Monsterlesing fokuserer alltid på rimord, da dette er første steget i lesetrappa / Lundbergskjemaet i leseopplæringen. Klapping av stavelser, førstelyd og hvilke lyder ordene inneholder er også viktig. Det er oppgaver som tar for seg fonemsubtraksjon (fjerning av lyder) i ord. Elevene finner også leseoppgaver der de kan benytte seg av fonologisk syntaks (sammenslåing av lyder / kræsje lyder i lesingen). Dette er illustrert med en bil i fart. Merk at Monsterlesing gjerne kan kreve å gjennomføre oppgavene muntlig dersom eleven ikke klarer å slå sammen lydene og lese ordene med flyt.

Selv om leksjonene ikke dekker andre typer øvinger som feks. fonemaddisjon, så anbefales det å gjøre slike øvelser på tavlen sammen med elevene. Bruk ord fra teksten og oppgavene, og lag enkle øvinger.

Merk at ikke alle oppgaver som følger med heftet passer til alle elever. Alt avhenger av hvor eleven er i leseopplæringen, og heftet skal være representativt for trinnene i småskolen, ikke kun ett trinn. Silhuetter er et eksempel på en oppgave som ikke nødvendigvis passer for de minste elevene i leseopplæringen. Silhuetter kan ha større nytte å jobbe med for elever som leser ordbilder og kjenner igjen ordets struktur i bokstavhuset. Som lærer bør du tilpasse opplegget til hvor elevene er i sin egen leseutvikling, og det kan være lurt å øve på stavelser og feks. sammenslåing av lyder / fonologisk syntaks i forkant, og velge ut de oppgavene som elevene er kjent med og vil ha nytte av.

Om Lesevinduet

Målet med Lesevinduet er å tilby grunnskolen nivåbaserte lesehefter og ressurser innen lesing og skriving. Produktene er av god kvalitet med flott design for å motivere elevene. Ressursene er godt egnet for alle som skal drive med leseopplæring eller intensive lesekurs på småtrinnet, mellomtrinnet og u-skolen.

Materiellet på Malimo.no er merket med digitalt eller fysisk, og storparten er digitalt. Det betyr at du laster det ned til din datamaskin og skriver ut etter behov. Du kan også bruke materiellet digitalt, for eksempel med nettbrett og apper som Book Creator, Showbie etc. Har du noen tekniske eller praktiske spørsmål finner du ofte stilte spørsmål og svar her. Merk at nedlastingene er zip-filer (komprimerte mapper) som bør pakkes ut før du skal bruke filene. Selve materiellet er som regel PDF-filer som bør åpnes i Adobe Reader (gratis standardprogram) for korrekt utskrift.

Når du handler opplegg gjennom din egen bruker får du en personlig lisens. Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, samt med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. Ikke verst!

Ekstra lisenser kjøper dere hvis du skal dele materiellet med andre. Ønsker kollegaen din å ha nedlastingen på sin egen bruker må de kjøpe lisensen selv. Hvis du eller kollegaen din vil vippse meg for en ekstra lisens er det helt greit. Da kan dere vippse til 99199.

Ved spørsmål kan du sende meg en e-post på marenlm@malimo.no – eller en melding på Facebook!

Det du ikke kan gjøre er å dele opplegget med andre (uten en ekstra lisens per person), sende det til noen, legge det ut på nettet (gjelder også skolens læringsportal). Dette er det samme som å stjele, og det ville ingen av oss gjort ellers heller. Akkurat som andre som lager ting, for eksempel artister som lager musikk og designere som lager strikkemønster, er jeg avhengig av at du støtter arbeidet mitt for å kunne fortsette. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som velger å gjøre det rette og betaler for rett antall lisenser! Jeg vet du er en av dem, så tusen, tusen takk!