Knekke kodeord - Rimord

Formålet med KNEKKE KODEORD-serien er å øve på fonem/grafem, samt bygge ord i ulike sjangre. Denne tosidige treningen lar elevene lytte ut første lyd/bokstav i bildene som til sammen utgjør det hemmelige ordet, i tillegg til å arbeide med det faktiske hemmelige ordet. NB! Dette opplegget er en del av Knekke kodeord - Samlepakke 1!

 • Digitalt
 • Bokmål
 • Nynorsk
 • 80 kr

Har du kjøpt dette produktet tidligere?

Dersom du har kjøpt dette produktet tidligere vil du finne det inne på min.malimo.no (alt digitalt materiell du har tilgang til samles der).

Formålet med KNEKKE KODEORD-serien er å øve på fonem/grafem, samt bygge ord i ulike sjangre. Denne tosidige treningen lar elevene lytte ut første lyd/bokstav i bildene som til sammen utgjør det hemmelige ordet, i tillegg til å arbeide med det faktiske hemmelige ordet. NB! Dette opplegget er en del av Knekke kodeord - Samlepakke 1!

I dette opplegget får du 200+ ordbrett med rimord:

Oppgavene i dette opplegget er knyttet til arbeid med over 200 rimord både på bokmål og nynorsk. Det er med andre ord en hel del kort, men det er ikke nødvendig å starte med alle samtidig. Filene er delt inn etter hvor mange bokstaver ordene har.

Selvrettende aktivitet:

Alle oppgavebrettene har fasit på baksiden. Fasiten er invertert og ordet står ikke direkte bak bildet, men elevene må uansett snu puslebrettet for å se. De vil kunne lese at bilde i rute 2 var for eksempel en klokke, fordi ordet "klokke" står i rute 2 på fasiten. I tillegg vil de se at klokken representerer bokstaven "K". Av og til står det helt stille, og man husker ikke at en ufo heter nettopp ufo, eller at en bjørn er en bjørn. Da er det greit å kunne sjekke! Dette passer også fint hvis man bruker aktiviteten i par. Man kan sjekke hverandre, eller snakke om hvilke ord som ble rett, og hvilke som ble feil. Noen bilder har flere navn knyttet til seg. Dette kan være personlige forskjeller eller dialektmessige forskjeller. Dette er også nyttig å snakke om, og er i aller høyeste grad en del av god språkopplæring. Vi bruker kanskje ulike ord, men snakker om det samme!

Kodeordbrett er godt egnet til:

→ oppgaver ved stasjonsarbeid
→ samarbeidsoppgaver, pararbeid
→ muntlig aktivitet
→ en-til-en / spes.ped

Bruksforslag for kodeordbrett:

Disse oppgavekortene er fine i mange ulike sammenhenger. Jeg har brukt dem som en stasjon, både der eleven arbeider individuelt og i par. Da plukker de oppgavekort fra en boks, knekker koden og sjekker fasit. Riktige ord skrives ned på en liste i skriveboken eller på et ark. Hvor mange ord klarer man å knekke før man skal bytte stasjon? Ord som var feil legges nederst i bunken. Oppgavekortene er også fine i en-til-en-arbeid. Mens eleven knekker koden kan man snakke om:
  • Bildene som brukes i koden, hva viser de?
  • Kan noen av bildene ha forskjellige navn/begrep?
  • Hvilket navn er mest sannsynlig rett her basert på de omkringliggende bokstavene?
  • Kan eleven stave ordet?
  • Kan eleven lydere/lese ordet? Dra sammen lyder?
  • Kan eleven si eller skrive en setning der ordet blir brukt? (Det kan man også gjøre med bildene og ordene de representerer)
  • Kan eleven lage et nytt ord av de samme bokstavene (eventuelt noen av dem)?

Hvilke kompetansemål brukes disse kortene opp i mot?

Målene for arbeid med opplegget er å føre elevene nærmere kompetansemål i norsk etter 2.årstrinn. Helt konkret jobber opplegget mot at eleven skal:
✔ leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord
✔ vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk
✔ trekke lyder sammen til ord

Ordorversikt

Bokmål
  • ORD MED 2 BOKSTAVER: is, sy, rå, se, be, fe, le, ri, si, bø, hi, lo, ro, lo, øy, ål, tå, by, to, fy, ku, få, ru, gå, ta, sa
  • ORD MED 3 BOKSTAVER: tok, øre, ape, ran, man, ake, ris, fis, egg, fly, rev, tær, bær, pil, bil, sil, ost, sol, våt, båt, gul, kul, blå, fem, bur, sur, hus, pus, lus, mel, sel, klo, slo, bok, ren, pen, meg, deg, and, fil, mil, lås, rør, flo, gås, sør, dør, gøy, kål, bål, bøy, bør
  • ORD MED 4 BOKSTAVER: klok, krok, hatt, katt, natt, kube, tube, røre, spor, bror, garn, barn, gape, hane, kran, gran, pult, sult, kake, bake, gris, glis, pris, avis, vegg, låse, brev, vann, tann, mann, rose, kose, rund, hund, smil, damp, kamp, ramp, kost, stol, ball, tall, kåpe, såpe, reke, peke, nese, sopp, kopp, hopp, mopp, klem, føne, høne, leke, brus, krus, heks, fort, port, kort, fisk, bade, lese, male, hale, land, hand, ikke, satt, pose, vask, dine, leie, rask
  • ORD MED 5 BOKSTAVER: skatt, konge, svane, glane, spane, belte, smake, klegg, blåse, brann, jakke, pakke, svamp, stikk, krone, trone, steke, kjeks, bille, felle, telle, slapp, kjapp, trapp, kvapp, hjort, frisk, spade, dress, gress, bærer, lærer, bland, grand, hikke, bratt, glatt, troll, bleie, enter
  • ORD MED 6 BOKSTAVER: fjonge, smelte, skjegg, drømme, svømme, musikk, drikke, slikke, trille, bjelle, venner, renner, spratt, jenter, venter, senter, turlag
  • ORD MED 7 BOKSTAVER: spiller, briller, skrelle, bursdag

Nynorsk
  • ORD MED 2 BOKSTAVER: is, sy, rå, på, be, le, bø, fe, ly, ri, hi, lo, ro, øy, ål, tå, bæ, to, fy, bu, få, ru, gå, ta, sa, by
  • ORD MED 3 BOKSTAVER: ete, tre, gli, ven, bok, tok, øre, ape, fem, bur, sur, hus, ran, ake, man, ris, fis, egg, fly, rev, tær, bær, pil, bil, sil, ost, sol, våt, båt, blå, gul, kul, lus, pus, sel, bør, slo, klo, pen, meg, deg, and, fil, mil, lås, hjå, sjå, gås, sør, dør, mus, del
  • ORD MED 4 BOKSTAVER: hest, vest, sete, fann, sitt, nase, vase, fall, fele, rein, sein, klok, krok, hatt, katt, natt, kube, tube, røre, spor, bror, garn, barn, gape, hane, kran, gran, bake, kake, gris, glis, pris, avis, vegg, låse, brev, måpe, tann, rose, kose, fele, rund, hund, smil, damp, kamp, kost, ramp, stol, ball, pall, kåpe, lese, kopp, sopp, hopp, mopp, klem, føne, høne, brus, krus, heks, fort, port, kort, fisk, bade, male, hale, land, hand, datt, pose, vask, dine, leie, tine, rask, vase, såpe, gras
  • ORD MED 5 BOKSTAVER: kritt, leike, spele, telje, selje, skatt, konge, svane, glane, spane, belte, smake, klegg, blåse, brann, jakke, pakke, svamp, stikk, krone, trone, spele, kjeks, bille, peike, slapp, kjapp, trapp, kvapp, hjort, frisk, spade, dress, talje, balje, press, hikke, bratt, glatt, troll, bleie, enter, felle, belje
  • ORD MED 6 BOKSTAVER: drøyme, gløyme, fjonge, smelte, skjegg, svømme, musikk, drikke, prikke, spratt, jenter, renter, senter, stress, trille, turlag
  • ORD MED 7 BOKTSAVER: brille, skrelle, bursdag

Materiellet på Malimo.no er merket med digitalt eller fysisk, og storparten er digitalt. Det betyr at du laster det ned til din datamaskin og skriver ut etter behov. Du kan også bruke materiellet digitalt, for eksempel med nettbrett og apper som Book Creator, Showbie etc. Har du noen tekniske eller praktiske spørsmål finner du ofte stilte spørsmål og svar her. Merk at nedlastingene er zip-filer (komprimerte mapper) som bør pakkes ut før du skal bruke filene. Selve materiellet er som regel PDF-filer som bør åpnes i Adobe Reader (gratis standardprogram) for korrekt utskrift.

Når du handler opplegg gjennom din egen bruker får du en personlig lisens. Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, samt med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. Ikke verst!

Ekstra lisenser kjøper dere hvis du skal dele materiellet med andre. Ønsker kollegaen din å ha nedlastingen på sin egen bruker må de kjøpe lisensen selv. Hvis du eller kollegaen din vil vippse meg for en ekstra lisens er det helt greit. Da kan dere vippse til 99199.

Ved spørsmål kan du sende meg en e-post på marenlm@malimo.no – eller en melding på Facebook!

Det du ikke kan gjøre er å dele opplegget med andre (uten en ekstra lisens per person), sende det til noen, legge det ut på nettet (gjelder også skolens læringsportal). Dette er det samme som å stjele, og det ville ingen av oss gjort ellers heller. Akkurat som andre som lager ting, for eksempel artister som lager musikk og designere som lager strikkemønster, er jeg avhengig av at du støtter arbeidet mitt for å kunne fortsette. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som velger å gjøre det rette og betaler for rett antall lisenser! Jeg vet du er en av dem, så tusen, tusen takk!