Klokka 1 | Vi øver-serien

Oppgavene i dette opplegget er knyttet til å lære klokka. Det er totalt 51 sider i heftet, fordelt på fire ulike varianter. Oppgavene er delt inn i ulike nivå, ut i fra hvor eleven befinner seg.

  • Digitalt
  • Bokmål
  • Matematikk
  • Nynorsk
  • 45,00 kr

Har du kjøpt dette produktet tidligere?

Dersom du har kjøpt dette produktet tidligere vil du finne det inne på min.malimo.no (alt digitalt materiell du har tilgang til samles der).

Oppgavene i dette opplegget er knyttet til å lære klokka. Det er totalt 51 sider i heftet, fordelt på fire ulike varianter. Oppgavene er delt inn i ulike nivå, ut i fra hvor eleven befinner seg.


  • NIVÅ 1: Kun hele timer (10 sider)

  • NIVÅ 2: Kun halve timer (10 sider)

  • NIVÅ 3: Kun kvart over og kvart på (10 sider)

  • NIVÅ 4: Blanding av alle slags klokkeslett med fem minutter mellom hver variant (21 sider)


Se nærmere på opplegget i denne videoen:


Dette opplegget er en del av "Vi øver”-serien. Formålet med den er at du som lærer skal ha et enkelt og raskt alternativ eller supplement til emnet dere arbeider med i læreboken. Noen elever blir kanskje raskt ferdig og trenger ekstra oppgaver, andre elever sliter kanskje med forståelse av emnet og trenger mengdetrening. Opplegget kan fint brukes på stasjoner. Du kan differensiere og gi ekstra trening til de som har behov for det, mens du har mulighet til å hjelpe flere elever.

Klokka 1:


Målene for arbeid med opplegget er å føre elevene nærmere kompetansemålene i matematikk innen måling. Helt konkret jobber opplegget mot at eleven skal:
→ nemne dagar, månader og enkle klokkeslett (etter 2.årstrinn)

→ gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtale om resultata og vurdere om dei er rimelege (etter 4.årstrinn)

→ gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er (etter 7.årstrinn)

Materiellet på Malimo.no er merket med digitalt eller fysisk, og storparten er digitalt. Det betyr at du laster det ned til din datamaskin og skriver ut etter behov. Du kan også bruke materiellet digitalt, for eksempel med nettbrett og apper som Book Creator, Showbie etc. Har du noen tekniske eller praktiske spørsmål finner du ofte stilte spørsmål og svar her. Merk at nedlastingene er zip-filer (komprimerte mapper) som bør pakkes ut før du skal bruke filene. Selve materiellet er som regel PDF-filer som bør åpnes i Adobe Reader (gratis standardprogram) for korrekt utskrift.

Når du handler opplegg gjennom din egen bruker får du en personlig lisens. Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, samt med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. Ikke verst!

Ekstra lisenser kjøper dere hvis du skal dele materiellet med andre. Ønsker kollegaen din å ha nedlastingen på sin egen bruker må de kjøpe lisensen selv. Hvis du eller kollegaen din vil vippse meg for en ekstra lisens er det helt greit. Da kan dere vippse til 99199.

Ved spørsmål kan du sende meg en e-post på marenlm@malimo.no – eller en melding på Facebook!

Det du ikke kan gjøre er å dele opplegget med andre (uten en ekstra lisens per person), sende det til noen, legge det ut på nettet (gjelder også skolens læringsportal). Dette er det samme som å stjele, og det ville ingen av oss gjort ellers heller. Akkurat som andre som lager ting, for eksempel artister som lager musikk og designere som lager strikkemønster, er jeg avhengig av at du støtter arbeidet mitt for å kunne fortsette. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som velger å gjøre det rette og betaler for rett antall lisenser! Jeg vet du er en av dem, så tusen, tusen takk!