Forurensning - Klasselesekurs A | Lesevinduet

Denne nedlastingen inneholder klassekursleleksjon tilhørende Klasselesekurs A. Hele Klasselesekurs A finnes også som en samlepakke her. Lesevinduets klasselesekurs er basert på Jørgen Frost og Vigdis Refsahls forskning om Helhet-Del-Helhets-prinsippet.

  • Digitalt
  • Bokmål
  • Nynorsk
  • 135 kr

Har du kjøpt dette produktet tidligere?

Dersom du har kjøpt dette produktet tidligere vil du finne det inne på min.malimo.no (alt digitalt materiell du har tilgang til samles der).

Denne nedlastingen inneholder klassekursleleksjon tilhørende Klasselesekurs A. Hele Klasselesekurs A finnes også som en samlepakke herLesevinduets klasselesekurs er basert på Jørgen Frost og Vigdis Refsahls forskning om Helhet-Del-Helhets-prinsippet.

Innholdet i denne pakken er:

  • 25 sider klasselesekursleksjon
  • Hentediktat
  • Bokmålsutgave og nynorskutgave
  • Lydbok

Hva er klasselesekurs?

Et klasselesekurs er kort sagt et lesekurs for en hel klasse. Hensikten med klasselesekursene er gi elever som har vært på intensive lesekurs, muligheten til å komme videre i sin leseopplæring og automatisere og bruke verktøyene de har tilegnet seg. Hvis et utvalg av avkodingsoppgavene tas med inn i klasselesekursene, så vil de få en forutsigbarhet som gir trygghet i arbeidet. 

Hvem er Klasselesekurs A egnet for?

Lesekurs A er laget for elever fra 4. trinn og oppover. Lesevinduets lesekurs A og B samt klasselesekurs A og B er skrevet med utgangspunkt i Jørgen Frost og Vigdis Refsahls forskning og anbefalinger om gjennomføring av Helhet-Del-Helhet (ABC-fasen). Klasselesekurs A er egnet for hel klasse for 4. trinn og oppover. (eller utfordre 3.klasse-elever. som trenger litt utfordringer) Klasselesekurs B er egnet for hel klasse for mellomtrinnet og oppover. I enkelte tilfeller kan det være nyttig å heller bruke klasselesekurs A dersom klassens elever generelt henger etter i leseopplæringen og trenger fokus på avkodingsøvelser i forbindelse med tekstarbeidet. Klasselesekurs A er en forenklet versjon av klasselesekurs B. Klasselesekursene avholdes i hel klasse etter at elever fra samme klasse er ferdige med intensive lesekurs.

Innhold og lærerguide

Klasselesekurs B har leksjoner som alle følger samme mønster. Man begynner med et VØL-skjema før man tar fatt på leseteksten. De tilhørende oppgavene inkluderer å lære om ord og setninger (hva teksten handlet om, tenk selv-oppgave, vanskelige ord, lureord, sammensatte ord), hentediktat, ord i ord, prikk og del (vokaler og stavelser), silhuetter, gitter (vokal/konsonant), lureord/rimord/betydning, ordsky, ordklasser, lukeord, luketekst, ordjakt og en rekke innholdsspørsmål. 

Det er utarbeidet en grundig og god lærerveiledning som loser deg gjennom bruken av materiellet for å gi elevene best mulig utbytte av klasselesekurset. Lærerguiden følger med sammen med materiellet, men kan også leses her for å vurdere innholdet. Lærerguide for bruk med klasselesekurs A og B ligger fritt nedlastbart på andre rad. Inne på denne linken kan du også se oversikt over andre gode ressurser fra Lesevinduet. Lærerguiden følger med.

Om Lesevinduet

Målet med Lesevinduet er å tilby grunnskolen nivåbaserte lesehefter og ressurser innen lesing og skriving. Produktene er av god kvalitet med flott design for å motivere elevene. Ressursene er godt egnet for alle som skal drive med leseopplæring eller intensive lesekurs på småtrinnet, mellomtrinnet og u-skolen.

Materiellet på Malimo.no er merket med digitalt eller fysisk, og storparten er digitalt. Det betyr at du laster det ned til din datamaskin og skriver ut etter behov. Du kan også bruke materiellet digitalt, for eksempel med nettbrett og apper som Book Creator, Showbie etc. Har du noen tekniske eller praktiske spørsmål finner du ofte stilte spørsmål og svar her. Merk at nedlastingene er zip-filer (komprimerte mapper) som bør pakkes ut før du skal bruke filene. Selve materiellet er som regel PDF-filer som bør åpnes i Adobe Reader (gratis standardprogram) for korrekt utskrift.

Når du handler opplegg gjennom din egen bruker får du en personlig lisens. Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, samt med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. Ikke verst!

Ekstra lisenser kjøper dere hvis du skal dele materiellet med andre. Ønsker kollegaen din å ha nedlastingen på sin egen bruker må de kjøpe lisensen selv. Hvis du eller kollegaen din vil vippse meg for en ekstra lisens er det helt greit. Da kan dere vippse til 99199.

Ved spørsmål kan du sende meg en e-post på marenlm@malimo.no – eller en melding på Facebook!

Det du ikke kan gjøre er å dele opplegget med andre (uten en ekstra lisens per person), sende det til noen, legge det ut på nettet (gjelder også skolens læringsportal). Dette er det samme som å stjele, og det ville ingen av oss gjort ellers heller. Akkurat som andre som lager ting, for eksempel artister som lager musikk og designere som lager strikkemønster, er jeg avhengig av at du støtter arbeidet mitt for å kunne fortsette. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som velger å gjøre det rette og betaler for rett antall lisenser! Jeg vet du er en av dem, så tusen, tusen takk!