Makedonia - Land i Europa | Utforskeropplegg

Utforsk Makedonia med dette opplegget. Det finnes fem tilhørende arbeidsark som også kan skrives ut i A3 for å brukes som plakater. Både farge- og svarthvittversjoner er med. I tillegg har man oversikt/plakater med kart og landets plassering i verden. Kombiner gjerne med opplegget Europapass - samlebok for stempel.

  • Digitalt
  • Bokmål
  • Nynorsk
  • 25 kr

Har du kjøpt dette produktet tidligere?

Dersom du har kjøpt dette produktet tidligere vil du finne det inne på min.malimo.no (alt digitalt materiell du har tilgang til samles der).

Utforsk Makedonia med dette opplegget. Det finnes fem tilhørende arbeidsark som også kan skrives ut i A3 for å brukes som plakater. Både farge- og svarthvittversjoner er med. I tillegg har man oversikt/plakater med kart og landets plassering i verden. Kombiner gjerne med opplegget Europapass - samlebok for stempel.

NB! Opplegget er en del samt samlepakke for landene i Europa!

Deler av opplegget har forhåndsbestemte felter som skal fylles inn, andre felter er fri og elevene får plass til å inkludere informasjon de mener er viktig. Elevene kan illustrere ved å tegne, eller søke etter bilder på nettet. Blanke maler er med slik at lærer kan definere hva fokuset i arbeidet skal være. Illustrasjoner som elevene kan pynte sidene med er vedlagt, og en rubrikk for vurdering av arbeidet er også inkludert.

De fem forhåndsbestemte arkene ser nærmere på viktig informasjon som hovedstad, språk, folketall, areal, styresett og nasjonaldag. Andre felter omhandler: landets fem største byer, interessante fakta, matkultur, uttrykk/ord, kjente mennesker, landets landskap og naturressurser, menneskeskapte og naturskapte landemerker, viktige historiske hendelser, valuta og økonomi/næringsgrunnlag.

Innholdet i dette opplegget er:
→ Rubrikk x 2
→ Forslag til problemstillinger
→ 5 plakater / arbeidsark om landet (også i svarthvitt til slutt i dokumentet)
→ 2 plakater med landet – regioner og plassert i verden (kan brukes som fremside, svarthvitt versjon følger med)
→ Maler på arbeidsark, velg eget innhold
→ Foreslåtte kilder

Utforskeropplegg om land i Europa er laget med tanke på følgende kompetansemål i samfunnsfag etter 4. og 7.trinn:

Kompetansemål i samfunnsfag etter 4.trinn:
✔ eleven skal kunne finne og presentere informasjon om samfunnsfaglege tema frå tilrettelagde kjelder, også digitale, og vurdere om informasjonen er nyttig og påliteleg
✔ skrive enkle tekstar om samfunnsfaglege tema og bruke grunnleggjande fagomgrep
✔ setje namn på og plassere landa i Norden, verdshava og verdsdelane og finne geografiske nemningar på kart
✔ fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg og nokre andre land
samtale om stader, folk og språk (og planleggje og presentere ei reise)

Kompetansemål i samfunnsfag etter 7.trinn:
✔ finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar for nettvett og nettetikk
✔ skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder
✔ samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar

Materiellet på Malimo.no er merket med digitalt eller fysisk, og storparten er digitalt. Det betyr at du laster det ned til din datamaskin og skriver ut etter behov. Du kan også bruke materiellet digitalt, for eksempel med nettbrett og apper som Book Creator, Showbie etc. Har du noen tekniske eller praktiske spørsmål finner du ofte stilte spørsmål og svar her. Merk at nedlastingene er zip-filer (komprimerte mapper) som bør pakkes ut før du skal bruke filene. Selve materiellet er som regel PDF-filer som bør åpnes i Adobe Reader (gratis standardprogram) for korrekt utskrift.

Når du handler opplegg gjennom din egen bruker får du en personlig lisens. Med den kan du bruke opplegget fritt i ditt eget klasserom, samt med flere klasser så lenge det er du som har undervisningen/faget og skrive ut så mange kopier du ønsker til eget bruk. Ikke verst!

Ekstra lisenser kjøper dere hvis du skal dele materiellet med andre. Ønsker kollegaen din å ha nedlastingen på sin egen bruker må de kjøpe lisensen selv. Hvis du eller kollegaen din vil vippse meg for en ekstra lisens er det helt greit. Da kan dere vippse til 99199.

Ved spørsmål kan du sende meg en e-post på marenlm@malimo.no – eller en melding på Facebook!

Det du ikke kan gjøre er å dele opplegget med andre (uten en ekstra lisens per person), sende det til noen, legge det ut på nettet (gjelder også skolens læringsportal). Dette er det samme som å stjele, og det ville ingen av oss gjort ellers heller. Akkurat som andre som lager ting, for eksempel artister som lager musikk og designere som lager strikkemønster, er jeg avhengig av at du støtter arbeidet mitt for å kunne fortsette. Jeg er så utrolig takknemlig for alle som velger å gjøre det rette og betaler for rett antall lisenser! Jeg vet du er en av dem, så tusen, tusen takk!