Sosialt arbeid - Læringsmiljø - Praktisk

Dette er en samleside for materiell og innhold relatert til sosialt arbeid, sosial kompetanse, læringsmiljø og ulike praktiske løsninger. Disse kategoriene favner bredt, så les mer om hver av dem under og klikk deg inn der for å se!

Årsplanleggere

Trykkede og digitale versjoner, samt tilbehør som linjal og plastlommer.

Sosialt arbeid

Visuell dagsplan, sosial kompetanse, relasjonsbygging, sosioemosjonell utvikling. Voksende samlepakke finnes her.

Diplomer og belønning

Diplomer for lesing, årsslutt, sommerbrev, hilsener og bursdagsrelatert materiell for gaver og andre minner.

Klasseledelse & læringsmiljø

Undervisningsmateriell, plakater og støtte-materiell til arbeid med relasjoner, arbeidsvaner, bursdager og mer.

Praktisk og organisering

Praktiske maler, arbeidsplaner, dagsplan, utgangsbilletter for "korking" av læring og mer finnes her.

Plakater og dekor

Pultstriper og plakater med falig og sosialt innhold, samt klasseromsdekor med merkelapper, timeplan, kalender mm.


Klikk på bildet under for fysiske varer: oppbevaring og praktiske løsninger!


Interessert i sesongbasert materiell og innhold?

På portalsidene finner du en visuell oversikt over komplette opplegg, støtteressurser, gratismateriell, småprosjekter,
tips og ideer til de ulike sesongene og høytidene. Klikk deg inn via knappene under!