Fra august/september 2020 innlemmes Lesevinduet.no i Malimo! Dette er en helt fantastisk nyhet - og en kjemperessurs for alle som skal drive med leseopplæring eller intensive lesekurs på småtrinnet, mellomtrinnet og u-skolen! Nivådelte lesehefter og ressurser i lange baner! Hele 800 ressurser vil legges til over de neste mnd, og mer vil komme. NB! Mye av materiellet er tilgjengelig på både bokmål og nynorsk, og alt vil oversettes til nynorsk med tid.

Martin Fyrileiv er mannen bak Lesevinduet. Han er barnebokforfatter og har jobbet 12 år som lærer, og har holdt lese- og skrivekurs for elever på mellomtrinnet til daglig. Fra og med skoleåret 20/21 har Martin gått over til å arbeide i PPT. Martin skal videreutvikle og vedlikeholde Lesevinduet for Malimo videre - vi gleder oss til samarbeidet!

Målet med Lesevinduet er å tilby grunnskolen nivåbaserte lesehefter og ressurser innen lesing og skriving. Produktene er av god kvalitet med flott design for å motivere elevene. Akkurat nå arbeides det med å produsere et komplett lesekursopplegg for mellomtrinnet som også kan passe elever på ungdomsskolen, eller eldre elever som har liknende utfordringer innen lesing. Alle lesekursleksjoner og klasselesekurs er utvidet med egen lydbok av lesetekstene. Alle lesehefter og faghefter har egen LIKS-dokumentasjon.

Lesevinduet er inkludert i alle abonnement på Malimo.no. >> Klikk her for å lese mer om abonnement med full tilgang.


RESSURSER TILKNYTTET LESING OG SKRIVING

Lesekurs A

Intensivt lesekurs A er tilpasset elever som har utfordring med avkoding i lesing på 3.-4.trinn og for enkelte på mellomtrinnet. Lesekursene er basert på Frost & Refsahls forskning om Helhet-Del-Helhets-prinsipp.

Lesekurs B

Intensivt lesekurs B er tilpasset elever som har utfordring med avkoding i lesing og rettskriving på mellomtrinnet, ungdomsskolen og eldre elever. Lesekursene er basert på Frost & Refsahls forskning om Helhet-Del-Helhets-prinsipp.

LÆRERVEILEDNING
FOR LESEKURS

Last ned komplett lærerveiledning for Lesekurs A og B for å se nærmere på innholdet og systemet lesekursene har. Alle leksjoner følger samme struktur.

RESSURSER
TIL LESEKURS

Her kan du laste ned forside til perm eller hefte, infoskriv til foresatte, kontrakt for lesekurset og leseavtale. Godt størreressurser til lesekurs.

Klasselesekurs A

Klasselesekurs er laget for fellesundervisningen der elever som har hatt intensivt lesekurs kan benytte strategier de har lært i fellesskap med klassen. Fra ca. 4.trinn og oppover. Lesekursene er basert på Frost & Refsahls forskning om Helhet-Del-Helhets-prinsipp.

Klasselesekurs B

Klasselesekurs er laget for fellesundervisningen der elever som har hatt intensivt lesekurs kan benytte strategier de har lært i fellesskap med klassen. Fra mellomtrinn og oppover. Lesekursene er basert på Frost & Refsahls forskning om Helhet-Del-Helhets-prinsipp.

LÆRERVEILEDNING
KLASSELESEKURS

Last ned komplett lærerveiledning for Klasselesekurs A og B for å se nærmere på innholdet og systemet lesekursene har. Alle leksjoner følger samme struktur.

Logiske brister finner du her!

Alle lesekursleksjoner på Lesekurs A og B inneholder en logisk brist. Liste over disse med komplett oversikt finner du ved å klikke på bildet ovenfor. Denne listen oppdateres fortløpende når nye leksjoner kommer.

Alfabethefter

Alfabetheftene baserer seg på ord-bilde-forhold med enkeltord til enkle setninger, og passer godt for elever i 1. klasse som er tidlig i leseopplæringen.

Lesehefter

Elevenes leseferdigheter er utgangspunktet for hvilke hefter de bør lese. Og alle hefter tar utgangspunkt i elever i grunnskolen som har utfordringer tilknyttet lesing. Som en hovedregel kan vi si at nivå 1-3 passer mange på småtrinnet, mens 4-6 mellomtrinn og u-skolen

Faghefter

Elevenes leseferdigheter er utgangspunktet for hvilke hefter de bør lese. Og alle hefter tar utgangspunkt i elever i grunnskolen som har utfordringer tilknyttet lesing. Som en hovedregel kan vi si at nivå 1-3 passer mange på småtrinnet, mens 4-6 mellomtrinn og u-skolen

Skriv bedre!

Dette er en serie arbeidsark med skriving av historier som allerede er begynt gjennom en kort tegnestripe. Elevene fortsetter å skrive videre på historien, og kan lage egen tegneseriestripe til sin historie. Skriveoppgaven har egne mål.

Lydspill

Lydspill er en arbeidsmåte ofte brukt av logopeder. Spillene passer til elever som enten er tidlig i begynner-opplæringen, eller som henger etter i avkodingen i lesingen, eller av ulike grunner ikke klarer å forme lydene riktig i munnen.

Lydøving

Lydøving er en arbeidsmåte logopedene jobber med spesielt opp mot uttale av enkeltlyder. Dette er ren lydtrening og identifisering av enkeltlyder og stavelser.

Fortellerark

Bruk fortellerARK i skrivingen. Ta utgangspunkt i bildene på hvert ark og la elevene skape sine egne historier. Bruksanvisning finner du i alle arksamlingene. Norsk og engelsk.


RESSURSER TILKNYTTET TEMA OG ENGELSK

Sesong

Her inne finner du arbeidshefter med sesongressurser til ulike sesonger og årstider.

Spill

Pedagogiske spill av ulikt slag. Fin som pauseaktivitet eller stasjoner. Ulike måter å jobbe med et emne på, er alltid velkommen for elevene, og variasjon skaper motivasjon.

Klasserommet

Her finner du ressurser som passer til klasserommet ditt. Plakater, kort, pultstriper og mer.

Matematikk

Lesevinduet har også utviklet noen få matematikkressurser, de ligger samlet i denne kategorien.

Alphabet books

Alphabet Books baserer seg på ord-bilde-forhold med enkeltord til enkle setninger, og passer godt for elever som er tidlig i leseopplæringen og har begynt med engelsk skriftlig.

Textbooks

Pedagogiske spill av ulikt slag. Fin som pauseaktivitet eller stasjoner. Ulike måter å jobbe med et emne på, er alltid velkommen for elevene, og variasjon skaper motivasjon.

Resources

Diverse ressurser på engelsk. Øvingskort, stavelseskort, lesespill, bokstavkort mm.