Fra høsten 2020 ble Lesevinduet.no lagt inn under Malimo! Dette er en kjemperessurs for alle som skal drive med leseopplæring eller intensive lesekurs på småtrinnet, mellomtrinnet og u-skolen! Nivådelte lesehefter og ressurser i lange baner! Mye av materiellet er tilgjengelig på både bokmål og nynorsk, og alt vil oversettes til nynorsk med tid.

Martin Fyrileiv er mannen bak Lesevinduet. Han er barnebokforfatter og har jobbet 12 år som lærer, har holdt lese- og skrivekurs for elever på mellomtrinnet til daglig, samt arbeidet i PPT. Martin jobber nå fulltid i Malimo for å videreutvikle og vedlikeholde Lesevinduet videre.

Målet med Lesevinduet er å tilby grunnskolen nivåbaserte lesehefter og ressurser innen lesing og skriving. Produktene er av god kvalitet med flott design for å motivere elevene. Akkurat nå arbeides det med å produsere et komplett lesekursopplegg for mellomtrinnet som også kan passe elever på ungdomsskolen, eller eldre elever som har liknende utfordringer innen lesing. Alle lesekursleksjoner og klasselesekurs er utvidet med egen lydbok av lesetekstene. Alle lesehefter og faghefter har egen LIKS-dokumentasjon. Det utvikles også mini-lesekurs og leseressurser for de yngre elevene som fortsatt er i ordinær leseopplæring.

Lesevinduet er inkludert i alle abonnement på Malimo.no. >> Klikk her for å lese mer om abonnement med full tilgang.


RESSURSER TILKNYTTET LESING OG SKRIVING

Intensivt lesekurs A er tilpasset elever som har utfordring med avkoding i lesing på 3.-4.trinn og for enkelte på mellomtrinnet. Lesekursene er basert på Frost & Refsahls forskning om Helhet-Del-Helhets-prinsipp.

Intensivt lesekurs B er tilpasset elever som har utfordring med avkoding i lesing og rettskriving på mellomtrinnet, ungdomsskolen og eldre elever. Lesekursene er basert på Frost & Refsahls forskning om Helhet-Del-Helhets-prinsipp.

Last ned komplett lærerveiledning for Lesekurs A og B for å se nærmere på innholdet og systemet lesekursene har. Alle leksjoner følger samme struktur.

Her kan du laste ned forside til perm eller hefte, infoskriv til foresatte, kontrakt for lesekurset og leseavtale. Godt størreressurser til lesekurs.

Klasselesekurs er laget for fellesundervisningen der elever som har hatt intensivt lesekurs kan benytte strategier de har lært i fellesskap med klassen. Fra ca. 4.trinn og oppover. Lesekursene er basert på Frost & Refsahls forskning om Helhet-Del-Helhets-prinsipp.

Klasselesekurs er laget for fellesundervisningen der elever som har hatt intensivt lesekurs kan benytte strategier de har lært i fellesskap med klassen. Fra mellomtrinn og oppover. Lesekursene er basert på Frost & Refsahls forskning om Helhet-Del-Helhets-prinsipp.

Last ned komplett lærerveiledning for Klasselesekurs A og B for å se nærmere på innholdet og systemet lesekursene har. Alle leksjoner følger samme struktur.

Alle lesekursleksjoner på Lesekurs A og B inneholder en logisk brist. Liste over disse med komplett oversikt finner du ved å klikke på bildet ovenfor. Denne listen oppdateres fortløpende når nye leksjoner kommer.

For de minste elevene i grunnskolen. Basert på Frost & Refsahls forskning om Helhet-Del-Helhets-prinsipp. Supplement til ordinær leseopplæring for arbeid i dybden og tillegg.

Alfabetheftene baserer seg på ord-bilde-forhold med enkeltord til enkle setninger, og passer godt for elever i 1. klasse som er tidlig i leseopplæringen.

Elevenes leseferdigheter er utgangspunktet for hvilke hefter de bør lese. Og alle hefter tar utgangspunkt i elever i grunnskolen som har utfordringer tilknyttet lesing. Som en hovedregel kan vi si at nivå 1-3 passer mange på småtrinnet, mens 4-6 mellomtrinn og u-skolen

Elevenes leseferdigheter er utgangspunktet for hvilke hefter de bør lese. Og alle hefter tar utgangspunkt i elever i grunnskolen som har utfordringer tilknyttet lesing. Som en hovedregel kan vi si at nivå 1-3 passer mange på småtrinnet, mens 4-6 mellomtrinn og u-skolen

Lydspill er en arbeidsmåte ofte brukt av logopeder. Spillene passer til elever som enten er tidlig i begynner-opplæringen, eller som henger etter i avkodingen i lesingen, eller av ulike grunner ikke klarer å forme lydene riktig i munnen.

Lydøving er en arbeidsmåte logopedene jobber med spesielt opp mot uttale av enkeltlyder. Dette er ren lydtrening og identifisering av enkeltlyder og stavelser.

Bruk fortellerARK i skrivingen. Ta utgangspunkt i bildene på hvert ark og la elevene skape sine egne historier. Bruksanvisning finner du i alle arksamlingene. Norsk og engelsk.

Dette er en serie arbeidsark med skriving av historier som allerede er begynt gjennom en kort tegnestripe. Elevene fortsetter å skrive videre på historien, og kan lage egen tegneseriestripe til sin historie. Skriveoppgaven har egne mål.


RESSURSER TILKNYTTET TEMA OG ENGELSK

Her inne finner du arbeidshefter med sesongressurser til ulike sesonger og årstider.

Pedagogiske spill av ulikt slag. Fin som pauseaktivitet eller stasjoner. Ulike måter å jobbe med et emne på, er alltid velkommen for elevene, og variasjon skaper motivasjon.

Her finner du ressurser som passer til klasserommet ditt. Plakater, kort, pultstriper og mer.

Lesevinduet har også utviklet noen få matematikkressurser, de ligger samlet i denne kategorien.

Alphabet Books baserer seg på ord-bilde-forhold med enkeltord til enkle setninger, og passer godt for elever som er tidlig i leseopplæringen og har begynt med engelsk skriftlig.

Pedagogiske spill av ulikt slag. Fin som pauseaktivitet eller stasjoner. Ulike måter å jobbe med et emne på, er alltid velkommen for elevene, og variasjon skaper motivasjon.

Resources

Diverse ressurser på engelsk. Øvingskort, stavelseskort, lesespill, bokstavkort mm.