Lydspill

Lydspill er en arbeidsmåte logopeder gjerne jobber med sammen med barn som av ulike grunner ikke klarer å forme lydene riktig i munnen. Det kan være elever med ganespalte, skader i munn og tunge, eller for eksempel elever med downs syndrome som har et helt annet utgangspunkt for utvikling av muskulatur i munn, lepper og tunge.

For læreren i klasserommet kan det være fint å ha mulighet til å arbeide nettopp med lydspill som supplement til ordinær undervisning. Det kan være som stasjonsarbeid i klassen, eller en del av enkeltelevers spesialpedagogiske undervisning.

Stavelseslotto kan benyttes som supplement til ordinær lesetrening der man øver på å finne rytmen i ordene man leser. Elevene klapper stavelsene når de leser. Samtidig skal eleven finne par med ordet inndelt i stavelser og bildet. Det gjør det lettere for elever som sliter med å lese, og se hva ordet skal være, og er en visuell støtte for eleven. Bildekortene kan tas ut, for ren lesetrening om ønskelig.

Lydspill/stigespill med førstelyd er en fin øving for elever som enten ikke kan lese og lydere, og elever som kan lese litt. Kast terningen. For alle bilderuter med tekst som eleven passerer, leser eleven hva som står under bildet. Bildet er i seg selv en støtte for elever som ikke kan slå sammen lydene og lese med sammenheng. Da kan elevene si hva det er bilde av, og klappe stavelsene i ordet.

Stavelseskort/Stavelsesøving er et kortspill som kan spilles som 4'er. Del ut 4 kort til hver spiller (gjerne to spillere på hvert sitt lag) Kortene legges med stavelsessiden opp og resten i bunke med baksiden opp. Eleven trekker ett kort etter tur i hver sin omgang. eleven skal si stavelsen på kortet høyt og så finne ut om motstanderen har samme stavelseskort på bordet. har motstanderen kortet, vinner eleven også dette kortet og samler disse. Når elevene har 4 kort, vinner eleven et stikk.

Viser 1 - 20 av 55 resultater