Lydøving

Dette er opplegg som går direkte mot øving av enkeltlyder. Det er en arbeidsmåte logopedene gjerne jobber med spesielt opp mot uttale, der elever som av ulike grunner ikke klarer å forme lydene riktig i munnen får god øving. Det kan være elever med ganespalte, skader i munn og tunge, eller for eksempel elever med Downs syndrom som har et helt annet utgangspunkt for utvikling av muskulatur i munn, lepper og tunge. Dette er ikke leksjoner for å styrke lesingen i leseopplæringen og inngår ikke i helhetslesingens ABC-fase, men er en ren lydtrening og identifisering av enkeltlyder og stavelser.

Viser 1 - 20 av 29 resultater