Lesekurs A - del 2: sammensatte grafemer

Lesekurs A er tilpasset elever som har utfordringer med avkoding i lesing og rettskriving på slutten av småtrinnet: 4.klasse og kan også brukes mpt elever i 3.klasse som trenger samme type avkodingsoppgaver basert på den enkeltes behov i forhold til nærmeste utviklingssone. Lundbergskjemaet / lesetrappa er uansett utgangspunktet for hvor elevene er i leseutviklingen. De fleste på 3. trinn som sliter med lesing kan for eksempel ha behov for øving i fonologisk syntaks (slå sammen lyder til ord) og holde lydene gjennom lesingen). Dette må den enkelte lærer som underviser elevene vurdere fra elev til elev. Lesekurs A vil også passe godt til elever på mellomtrinnet som har lignende utfordringer i avkodingen. Lesevinduets intensive lesekurs er basert på Jørgen Frost og Vigdis Refsahls forskning om Helhet-Del-Helhets-prinsippet. Lesekursene er rådført med PPT, og har hovedfokus på avkoding i lesingen.

Lærerguiden følger med sammen med materiellet, men kan også leses på denne siden for å vurdere innholdet. Her ligger også lærerguide samt ressurser for bruk sammen lesekurs A og B ligger til fri nedlasting på første rad. Inne på denne linken kan du også se oversikt over andre gode ressurser fra Lesevinduet. Lesekurs B del 2 tar for seg sammensatte grafemer som kn-ord, skr-ord, gn-/-ng-ord osv. Hver leksjon har 14 sider (tekst + arbeidsark), hentediktat, rimlotto og lydbok.

Viser alle 8 resultater