Leseforståelse

Å lese handler om å forstå. Man skal avkode, ha forståelse for fonologi og ortografi, kunne ord og begreper, plassere teksten i en ytre kontekst – og mestre alt dette samtidig. God lesing handler ikke bare om tempo eller å hente ut biter av informasjon, man må også forstå innholdet og kunne anvende det videre. Det kan være krevende å lese ord riktig og forstå språket mens man har en god flyt. Serien med leseforståelsesarbeid fra Malimo er laget med tanke på dette. Serien skal spenne fra helt korte og enkle setninger, til lengre og mer komplekse avsnitt. Formålet er å ha støttemateriell i alle faser av leseutviklingen slik at man kan holde fokuset på leseforståelse både i begynneropplæringen, i ordinær leseopplæring og i «den andre leseopplæringen».

Viser alle 3 resultater