Les ABC - mini-lesekurs

Les! ABC er et mini-lesekurs for de minste elevene i grunnskolen og er inspirert av helhet-del-helhetslesingen med ABC-fasen til Jørgen Frost og med påfølgende avkodingsoppgaver anbefalt av Vigdis Refsahl for intensive lesekurs. Det erstatter ikke ordinær leseopplæring, men er et fantastisk supplement for å gå i dybden. Leksjonene brukes både å kunne kartlegge avkodingsvansker, samt bruke avkodingsøvelser for å trene der det blir vanskelig. Monsterlesingen brukes først som et forkurs eller leseøving. Hele serien støtter seg på nærmeste utviklingssone gjennom Lundberg-skjemaet. Tekstene har progresjon i antall stavelser og lengde på setninger for å kunne følge elevens utvikling.

Viser 1 - 20 av 40 resultater