Alphabet books - Lesevinduet

Alphabet Books baserer seg på ord-bilde-forhold med enkeltord til enkle setninger, og passer godt for elever som er tidlig i leseopplæringen og har begynt med engelsk skriftlig. Heftene kan også passe til minoritetsspråklige elever som har engelsk i undervisningen.

Eleven fokuserer på bildene som representerer de ulike lydene i hver Alphabet Book. Etterfølgende har hver bok en kort setning for hvert bilde, eks. "A is for acorn." Bruk bildene for å bekrefte betydningen av ordene og lydene i ordene.

Viser 1 - 20 av 27 resultater