Alfabethefter - nivådelte

Alfabetheftene fra Lesevinduet baserer seg på ord-bilde-forhold med enkeltord til enkle setninger, og passer godt for elever i leseopplæringa. Heftene fungerer godt som 90%-hefter (egen lesing).

Alfabetheftene kommer i tre nivå: A, B og C. Det følger med arbeidshefter til alle alfabethefter på nivå A, og det vil bli lagt til på nivå B og C etterhvert. Det følger også med lydkort med bilder og ord fra alle alfabethefter på alle nivå.

 

Viser 1 - 20 av 30 resultater